Szakpolitikai hírlevél

Felsőoktatás nemzetköziesítése

Bemutatkoznak a magyar részvételű európai egyetemi szövetségek 

2019. június végén az Európai Bizottság bejelentette az Európai egyetemek elnevezésű új pályázattípus 17 nyertes szövetségét, amelyek közül ötnek van magyar tagja.

A pályázók közös célja, hogy országhatárokon átívelő európai campusokat hozzanak létre. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a magyar részvételű szövetségeknek milyen hosszú távú terveik vannak, és hogyan kívánják megvalósítani célkitűzéseiket.

Szövetség neve

Magyar résztvevő

CHARM-EU (Reconciling Humanity with the Planet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

CIVICA (European University of Social Sciences)

Közép-Európai Egyetem

EDUC (European Digital UniverCity)

Pécsi Tudományegyetem

EU4Art (Alliance for Common Fine Arts Curriculum)

Magyar Képzőművészeti Egyetem

EUGLOH (European University Alliance for Global Health)

Szegedi Tudományegyetem

CHARM-EU – Reconciling Humanity with the Planet

 •  Eötvös Loránd Tudományegyetem (HU)
 •  Trinity College Dublin (IE)
 •  Universitat de Barcelona (ES)
 •  Université de Montpellier (FR)
 •  Universiteit Utrecht (NL)

A CHARM-EU (CHallenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile) konzorcium a Barcelonai Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Montpellier-i Egyetem, a Trinity College Dublin és az Utrechti Egyetem szövetségéből jött létre a 2018-2019-es tanévben. Mint neve is mutatja, a partnerség kutatás-alapú elvekre épülő struktúrában képez majd olyan elhivatott szakembereket, akik a XXI. század globális környezeti és társadalmi kihívásaira keresnek formabontó, érdemi megoldásokat.

Az intézmény minden szociális és anyagi akadálytól függetlenül, a legszélesebb körben lesz hozzáférhető az érdeklődők számára, központi célkitűzése pedig, hogy megvalósítsa a hallgatók önálló tanulási stratégiáinak teret biztosító, illetve az oktatók, kutatók és a nem oktató-kutató munkatársak szakmai igényeit is kielégítő dinamikus, személyre szabott tanulási és tanítási tevékenységeket és mobilitást.

Az ELTE a szövetségen belüli munkamegosztásban az utóbb említett két területért, a mobilitás és az inkluzivitás koordinációjáért vállalt felelősséget. Ezeken kívül a projekt megvalósításának fő munkaterületei a következők: projektmenedzsment; a létrehozandó egyetem vezetési struktúrájának és működésének kidolgozása; tananyag-fejlesztés; tanítási és tanulási módszertan kifejlesztése; a három éves együttműködés utolsó szakaszát jelentő próbaidőszak koordinációja; hosszabb távú tervezés; fenntarthatóság és disszemináció. Ezek mindegyikéért egy-egy egyetem felel, de természetesen a partnerek minden tevékenységben részt vesznek.

A majdani új európai egyetem programkínálatában olyan kulcsfontosságú, átfogó területek kerülnek középpontba, mint az egészségtudományok, a digitalizáció, a fenntartható fejlődés és az inkluzív társadalom. Az új intézmény szoros kapcsolatot ápol a vállalati szférával is, és társult partnerként számos olyan multinacionális vállalat működik vele együtt, melyek az említett területek egyikéhez kapcsolódnak.

További információ:   https://twitter.com/charm_eu

CIVICA – The European University of Social Sciences

 •  Közép-európai Egyetem (HU)
 •  European University Institute (IT/kormányközi)
 •  Handelshogskolan i Stockholm (SE)
 •  Hertie School of Governance (DE)
 •  Institut d'Études Politiques de Paris (FR)
 •  Școala Națională de Studii Politice și Administrative (RO)
 •  Universitá Commerciale Luigi Bocconi (IT)

A Közép-európai Egyetem, a Bocconi Egyetem, az Európai Egyetemi Intézet, a Sciences Po, a Hertie School of Governance, a román Nemzeti Politikatudományi és Közigazgatási Egyetem és a Stockholmi Közgazdasági Egyetem együttműködésével alapította meg az Európai Társadalomtudományi Egyetemet (CIVICA). A London School of Economics társult partnerként vesz részt az együttműködésben.

A társadalomtudományok, bölcsészettudományok, üzleti menedzsment és közpolitika terén vezető európai felsőoktatási intézmények összefogásával a CIVICA 38 000 európai és a világ más tájairól érkező diákot, 7 000 oktatót és 3 000 egyetemi adminisztrátort köt majd össze. 

A CIVICA egyetemközi kampusza a kulturális, nyelvi és nemzeti határokon átívelve kapcsolatot teremt a társadalmak között az oktatás, a tanulás, a kutatás és az innováció területén. A konzorcium a projekt első három évében egy olyan Európai Campus alapjait fogja lefektetni, ahol a tudás szabadon áramolhat, a diákok és tanárok szabadon mozoghatnak az alap- és mesterképzéstől a doktori, posztdoktori képzésen át a felnőttoktatásig. Cél, hogy a harmadik év végére az Európai Campus már az intézmények hallgatóinak és dolgozóinak legalább felét magába foglalja.

A Közép-európai Egyetem a kutatás és a társadalmi felelősségvállalás területén kap vezető szerepet, ugyanakkor minden egyéb tevékenységbe is bekapcsolódik. A kutatás négy területre fog fókuszálni: az Európai Unió, Földünk válsága, a demokrácia helyzete a 21. században, valamint az új technológiák alkalmazása a társadalomtudományokban és a belőlük eredő társadalmi kihívások elemzése. E témakörökben a CEU vezetésével munkacsoportok alakulnak, amelyek innovatív kutatási és oktatási módszereket és új kutatási témákat fognak kidolgozni és javasolni a konzorcium, illetve az európai tudományos közösség számára.

További információ:   https://www.civica.eu/

EDUC – European Digital UniverCity

 •  Pécsi Tudományegyetem (HU)
 •  Masarykova Univerzita (CZ)
 •  Universitá Degli Studi di Cagliari (IT)
 •  Universität Potsdam (DE)
 •  Université de Rennes I (FR)
 •  Université Paris Nanterre (FR)

A European Digital UniverCity egy hat egyetemből álló szövetség, melynek tagjai – a Pécsi Tudományegyetem, a brno-i Masaryk Egyetem, a párizsi Nanterre Egyetem, a szintén francia Rennes I Egyetem, a Potsdami Egyetem, illetve a Cagliari Egyetem – az európai felsőoktatás megújításán és a résztvevők közös Európa-tudatának megerősítésén dolgoznak.

A szövetségben részt vevő felsőoktatási intézmények egy új, moduláris és rugalmas irányítási rendszert fognak kiépíteni, valamint összehangolják és átjárhatóvá teszik a saját képzési struktúráikat. További célkitűzés, hogy egy új online campus kialakításával, valamint a virtuális és fizikai mobilitás egyedi keverékével hosszú távon megvalósítsák a szövetség 160 000 hallgatója és 20 000 oktatója nagy részének mobilitását. A projekt részét képezi az is, hogy az öt ország nyelvét és kultúráját kölcsönösen beépítik egymás tananyagába, ez által is erősítve a közös identitás kialakítását.

A három éves projekt végére egy olyan modell létrehozása és tesztelése a cél, amely új irányt szabhat a közös európai felsőoktatásnak, miközben az egyes partnerintézmények nemzetközi láthatósága is erősödik. A PTE a szövetség nemzetköziesítési munkacsomagjának koordinálását végzi, amelyben a partnerek afrikai kapcsolatainak összehangolásától az interkulturális hetek szervezéséig számos közös projekt található.

EU4ART – Alliance for Common Fine Arts Curriculum

 •  Magyar Képzőművészeti Egyetem (HU)
 •  Accademia di Belle Arti di Roma (IT)
 •  Hochschule für Bildende Künste Dresden (DE)
 •  Latvijas Mākslas akadēmija (LV)

Az EU4ART című projektet azért hozta létre négy európai képzőművészeti egyetem (Magyar Képzőművészeti Egyetem, Drezdai Művészeti Akadémia, Lett Művészeti Akadémia és a Római Művészeti Akadémia), hogy közös, rugalmas képzési struktúrákat alakítson ki festőművész, szobrászművész és grafikusművész szakokon. Ezek a tantervek lehetővé teszik majd a diákok számára, hogy a tanulmányaikat személyre szabják, megválaszthassák, hol és mikor folytassák azokat, és már hallgatóként nemzetközi közegben dolgozhassanak.

A mintatantervek összehangolása során az EU4ART projekt feltárja és kibontakoztatja a mester-tanítvány képzési módszertan műhelygyakorlatait, közös tematikák alapján történő oktatási modellt hoz létre, továbbá közös kiállításokat valósít meg. Mindezeken túlmenően mentorrendszerrel segíti az új mintatanterv alapján képzést végzők és oktatók mobilitását; angol képzőművészeti szakszótárt alakít ki és megfelelő nyelvi képzéseket biztosít. A mobilitás és a nyelvtanulás kölcsönösen erősíti egymást: a nyelvtudás növeli a külföldi tanulmányok iránti érdeklődést; a külföldi tanulmányok javítják a nyelvi készségeket, és egyaránt segítik a más kultúrák és a saját identitás megértését.

A projektben a Magyar Képzőművészeti Egyetem fogja vezetni a közös mintatanterv kidolgozásáért felelős munkacsoportot, a Drezdai Művészeti Akadémia a műhelyhálózatok feltérképezését, illetve a műtermi gyakorlatok módszertanának összehangolását végző munkacsoport összefogását. A Római Művészeti Akadémia irányításával működő munkacsoport az idegen nyelvi továbbképzés és az angol képzőművészeti szakszótár kialakításával fog foglalkozni, a Lett Művészeti Akadémia pedig a projekt szakmai eredményeinek minél szélesebb körben történő ismertetését összehangoló munkacsoport vezetését fogja ellátni. A projekt megvalósításának időtartama 3 év.

EUGLOH - European University Alliance for Global Health

 •  Szegedi Tudományegyetem (HU)
 •  Communauté d’Universites et Etablissements Université Paris-Saclay (FR)
 •  Ludwig-Maximilians-Universität München (DE)
 •  Lunds Universitet (SE)
 •  Universidade do Porto (PT)

A világ legjobb egyetemeinek top 2 százalékába tartozó Szegedi Tudományegyetem a Paris-Saclay Egyetemmel, a Lundi Egyetemmel, a Portói Egyetemmel és a müncheni Ludwig Maximillian Egyetemmel alkotott konzorciummal adta be a European University Alliance for Global Health (EUGLOH) pályázatot, amely 3 évre nyert támogatást az Európai Egyetemi Szövetségek programban.

Az európai egyetemek élvonalába tartozó öt partner közötti együttműködés lehetőséget teremt az Európai Unión belül egy újfajta egyetemi struktúra létrehozására, a hallgatók, doktoranduszok, dolgozók és kutatók mobilitására, valamint közös tanterv vagy modulok kidolgozására. A rugalmas tantervek az európai diploma megszerzése mellett lehetővé teszik majd a diákok számára, hogy tanulmányaikat személyre szabják: megválaszthatják például, melyik partnerintézményben és mikor folytatják tanulmányaikat.

A program tematikája a globális egészség, amelyhez az egészség értéklánc mentén a szövetségben részt vevő intézmények valamennyi egysége csatlakozhat, mind az oktatás, mind a partner egyetemekkel indítandó új kutatási programok területén. A szövetség hosszú távú stratégiájának megvalósításával előmozdítja a közös európai értékeket és identitást, növeli az egyetemi hallgatók és dolgozók mobilitását, és javítja az európai felsőoktatás minőségét.

Tempus Pályázatok Képzések Europass Alumni Tudástár Szakmai projektek Nemzetköziesítés

Az oktataskepzes.tka.hu honlapon sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet »