Összehasonlító adatbázis

1. A folyamatmodell elemei (a probléma felvetése, elemzése; a megoldási javaslatok kidolgozásának alapjai és folyamata; a megvalósítás folyamata; monitoring-eredmények; fenntarthatóság)

1.1.A program előkészítettsége, szakmai megalapozottsága. Volt-e nyilvános előzetes vita, fermentációs szakasz?

 

1.2.A program és a politika/szakpolitikák: milyen mértékben szakmai, illetve politikai a motiváció?

 

1.3.Milyen igényre, hiányra reflektál a program? Mi az oka az indításának? Az okok azonosítása mi alapján történt? Pl.: helyzetelemzés; igényfelmérés; kutatási háttér stb.

 

1.4.Melyek a program céljai? (Deklarált és nem deklarált célok.)

 

1.5.A beavatkozás szintje: pilot vagy rendszerszintű beavatkozásról van szó?

 

1.6.A program története: az intézkedés kezdete, vége, fázisai (pl. kísérleti szakaszt követő „bevezetés”)

 

1.7.A megvalósítás főbb lépései

 

1.8.A program jogi státusza és ennek következményei a megvalósítási folyamatra

 

1.9.A program beavatkozási logikája, módszertana, illetve az időközben végzett monitoring és hatásvizsgálatok eredményei, amennyiben voltak ilyenek

 

1.10.Humánerőforrás-fejlesztés a programban

 

1.11.Esetleges ágazatközi együttműködések a programban

 

1.12.A megvalósítási szakaszban történt módosítások okai és hatásai a program egészére

 

1.13.A program jelene és jövője, kilátásai: folytatási lehetőségek; ráépülő fejlesztési programok stb.

 

1.14.A program jogi státusza, és ennek következményei a fenntarthatóság szempontjából

 

2.A program témája, célcsoportjai, érintettjei és résztvevői

2.1.Konkrétan milyen témával foglalkozik a program?

 

2.2.Kik az elsődleges és a másodlagos célcsoportok? Hány fő tartozik a célcsoport(ok)hoz?

 

2.3.A programban érintett állami, illetve civil intézmények, intézményrendszerek

 

2.4.Kik működtetik, üzemeltetik a programot? (állami, ill. civil szereplők)

 

2.5.A célcsoport mekkora hányadát célozza meg a program és mekkora hányadát éri el? (elsődleges elérés, másodlagos elérés.)

 

3. A program finanszírozása

3.1.A program pénzügyi forrásai: kik és miből finanszírozzák?

 

3.2.Összes költség, illetve - amennyiben értelmezhető - egy főre jutó költség a programban

 

3.3.Éves szinten, illetve összesen mekkora beruházás társul a programhoz? (Becslés, amennyiben nincs megfelelő adat, vagy nehezen elkülöníthető.)

 

3.4.A program becsült költséghatékonysága, költség-haszon egyenlege.

 

4. Nyilvánosság biztosítása a programban

4.1.A programról rendelkezésre álló nyilvános dokumentumok (indítás, dokumentálás, monitoring, értékelés, hatásvizsgálat) és azok forrásai

 

4.2.A programnak a szakmai nyilvánosságba való bevezetése, megjelenése, a program nyilvánosságának története

 

5. A program eredményei, különös tekintettel az európai uniós vonatkozásokra

5.1.A program megítélése, népszerűsége a különböző stakeholderek szemében

 

5.2.A program célcsoportra irányuló konkrét hatásai, illetve szélesebb értelemben vett szemléletformáló hatása

 

5.3.A program eredményessége, avagy mennyire sikerült elérnie a célját?

 

5.4.A program hozzájárulása a lemorzsolódás csökkentéséhez

 

5.5.A program vagy elemeinek intézményesülése

 

5.6.A program fenntarthatósága

 

5.7.A program és az EU-s oktatási-képzési (E&T) stratégiai célok: mit ért el a program az ET2010 vonatkozásában, illetve hogyan közelítette az ET2020-as célokat?

 

5.8.A programnak az országos kompetenciamérésen keresztül megmutatkozó eredményessége (amennyiben releváns)

 

6. Felhasznált irodalom

6.Felhasznált irodalom

 
Tempus Pályázatok Képzések Europass Alumni Tudástár Szakmai projektek Nemzetköziesítés

Az oktataskepzes.tka.hu honlapon sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet »