Vprašaj strokovnjaka

Prenesi orodje

Tiskalniku prijazno verzijo v pdf formatu dobite s klikom na "Prenesi orodje"

prenos

Partnersko sodelovanje v podporo dijakom v stiski

Kako oblikovati zemljevid socialnih storitev, pomeni, kako oblikovati nabor potencialnih zunanjih partnerjev šole z namenom sodelovalne podpore dijakov v stiski.

Ob besedi »zemljevid« najprej pomislimo na geografski zemljevid, na katerem so zabeležene podporne ustanove in možnosti za podporo na določenem območju. Te ustanove in strokovnjaki so pogosto navedeni v zbornikih ali imenikih. Zemljevid socialnih storitev ponuja pregled ustanov in organizacij, ki delujejo na področjih, kot so socialno varstvo in socialna pomoč ter zdravstvo. Na zemljevidu socialnih storitev so tudi informacije o tem, komu so ustanove namenjene (ciljne skupine), opisan pa je tudi sam potek pomoči (dejavnosti, cilji).

Kaj je vloga zemljevida socialnih storitev?

Zemljevid socialnih storitev lahko šola uporabi pri nudenju pomoči. Včasih se na šolo po pomoč obrnejo starši. Starši lahko od šole pričakujejo, da jim bo svetovala glede vzgoje in skrbi za njihove otroke. Kadar straši prosijo za pomoč, je praktično, da ima šola na voljo pregled vseh v bližini, ki lahko pomagajo. Zemljevid socialnih storitev v praksi navadno ni dejanski zemljevid, temveč seznam ali morda brošura s podatki o podpornih ustanovah. To so lahko zdravstvene ustanove in tudi številni zasebniki, denimo socialni delavci, strokovnjaki za izobraževanje, psihologi ali pedagogi.

Zemljevid socialnih storitev je seznam vseh organizacij in ustanov, ki se ukvarjajo s specialno pedagogiko, zlasti na ravni osnovnega in srednjega šolstva.

Na katerikoli stopnji postopka pomoči (diagnosticiranje, načrtovanje, vrednotenje, spremljanje) je mogoče vključiti dodatne ustanove, ki se ukvarjajo s socialno podporo, denarno pomočjo, skrbjo za otroke, izobraževanjem in usposabljanjem, zdravljenjem psihiatričnih in fizičnih bolezni ter zdravljenjem odvisnosti, socialnimi zadevami, dolgovi ali pravno pomočjo. Poleg vsakovrstnih interesnih skupin in društev bolnikov so lahko koristne tudi organizacije, ki zagotavljajo finančno podporo, in ponudniki drugih specifičnih storitev.

Kako ocenjujete koristnost orodja?


Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.