CroCooS – Preprečimo osip!

Cilj projekta CroCooS je na ravni šol razviti sistem zgodnjega opozarjanja za preprečevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja (ELET), ki temelji na zbiranju in analiziranju ukrepov, ki so bili uspešni v partnerskih državah. Predlagan sistem zgodnjega opozarjanja preizkušamo v treh državah.

Najbolj priljubljena orodja