zgodnje opuščanje šolanja

Orodja

  • Dobro ciljno usmerjeno zbiranje podatkov za preprečevanje osipa

    Orodje opisuje najpomembnejše podatke, ki naj bi se zbirali v okviru preprečevanja osipa. Zbiranje podatkov je proces, ki poteka med celotnim šolanjem dijakov, od njihovega vstopa v šolo do opustitve šolanja ali premestitve na drugo šolo. V nadaljevanju so na kratko predstavljeni nekateri razlogi za zbiranje in spremljanje podatkov v šoli.

  • Orodje za ugotavljanje tveganja

    Orodje je namenjeno učiteljem in šolam v postopku prepoznavanja in spremljanja dijakov v stiski, pri katerih obstaja tveganje za zgodnje opuščanje šolanja.

  • Pripovedovanje zgodb

    Kratki izpovedni filmi z dijaki, ki so zgodaj opustili šolanje ali pa so ga nadaljevali v programih za osipnike. Prepričanja, predstave, mnenja in stereotipi o dijakih, ki zgodaj opustijo šolanje ali dijakov odnos do lastne situacije v šoli je mogoče predstaviti skozi pogovor o filmu.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.