Pitaj eksperta

Preuzmi alatku

Klikni na dugme Preuzimanje za PDF verziju alatke koju možeš lako da odštampaš

preuzimanje

Ja Sam Alatka (eng. IAMTool) / Alatka ta efikasnu i efektivnu komunikaciju

Ja Sam Alatka je model za unapređivanje komunikacije putem struktuisane pripreme za sastanak na kom će se raditi sa ciljanim učenikom ili grupom učenika.

Šta je Ja Sam Alatka?

To je osnovni instrument za unapređivanje komunikacije koji pruža duboke uvide i pomaže vama i grupi učenika da se pripremite za efikasan i efektivan dijalog, razgovor, komunikaciju, sastanak itd. Alatka se fokusira na lično liderstvo u vođenju sastanka.

Ovo opisuje predmet instrumenta Ja Sam Alatka.

Kojoj svrsi služi Ja Sam Alatka?

Ona strukturira pripremu razgovora, definisanje pitanja o kojima će se govoriti, ciljeva koje bi trebalo ispuniti i način na koji se može nositi sa određenom situacijom na vreme. 

Ovo opisuje cilj Ja Sam Alatke.

Kako Ja Sam Alatka radi?

Ova alatka može biti primenjena jednostavno odgovaranjem na nekoliko pitanja pre sastanka ili slične prilike kako bi se osmislila predstojeća situacija. Moguće je unaprediti ovu alatku testiranjem pre same upotrebe. Primeri pitanja za pripremu su: O čemu će se govoriti, šta je predmet sastanka? Koje poente želim da istaknem? Koji cilj želim da postignem? Šta će biti moj pristup, moja linija komunikacije, moja politika u radu? Koliko najduže želim da govorim?  

Ovo opisuje metod(ologiju) kojom se koristi Ja Sam Alatka.

Šta znači vreme u Ja Sam Alatka?

Ova alatka vam pomaže da postavite vremenski okvir komunikacijske situacije. To je uvek aktivnost koja podrazumeva konkretno vreme, mesto, i ljude koji su uključeni u dijalog što je čini jedinstvenom. U zavisnosti od kompleksnosti teme, potrebno je odrediti ili bar proceniti vreme trajanja razgovora. To pomaže u pravljenju situacije efikasnijom i efektivnijom.

Ovo odgovara na pitanje: koliko vremena ću/ćemo utrošiti na primenu Ja Sam Alatke?

Šta znači Ja Sam Alatka (aktonim na eng. IAMTool)?

I je od: Issue, Item = predmet, tema, stvar o kojoj se govori. Polje diskusije, pitanje…

A je od: Aim = Cilj, svrha, namera, razlog, poenta, ideja, princip, obrazloženje.

M je od: Method = metod, pristup, politika, pribor, način na koji se obrađuju teme, može biti bilateralni razgovor, sastanak, radionica, prezentacija, moždana oluja itd.

T je od: Time = vreme i Tool = alatka, dakle koliko vremena je potrebno posvetiti određenoj stvari kako bi se rešila.

Ime Ja Sam Alatka odnosi se na lično onoga ko je primenjuje. Ja sam instrument koji osigurava razgovetnu komunikaciju. To znači da sam odgovoran/na za pripremu i sprovođenje te situacije. Ja sam odgovoran/na za vođenje komunikacije prema cilju i u predviđeno vreme i na predviđen način. Potpuno sam svestan/na svog prisustva i pozicije (direktor, nastavnik, trener, učesnik, vođa projekta, roditelj, suprug, supruga itd.) i uticaja te pozicije na komunikaciju. Dakle Ja Sam Tool! I to je cool!

Koliko Vam je koristila ova alatka?


Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće