Komentari

TKA Tudásközpont Your experiences help to use this tool on a very appropriate way. Thank you very much for that. Ваша искуства помоћи да користите овај алат на веома прикладан начин. Хвала вам пуно на томе. odgovoriti - 2016.10.03. 14:45
Velibor Jankovic Корисна за одељењске старешине и стручног сарадника у непосредном раду са ученицима и родитељима. Евентуални проблеми би могли бити различити васпитни стилови и ставови наставника, родитеља, стручног сарадника као и ниска мотивација ученика да ради на промени неких облика понашања који су нежељени у окружењу. Изазовно је инкорпорирати интересовања ученика у редовну наставу. Иако је сваки ученик свет за себе и прича за себе, било би добро 3 кључна елемента додатно операционализовати и покушати да се израде конкретне процедуре и протоколи понашања различитих актера. odgovoriti - 2016.10.03. 13:32
TKA Tudásközpont Thank you for your kind comments about advantages and disadvantages and we also say thank you for your suggestions. Хвала на љубазним коментарима о предностима и манама, и исто тако рећи хвала за ваше сугестије. odgovoriti - 2016.09.15. 09:25
Vesna Vuković Oпис ситуације – сврха употребе алата: Алат je коришћен у три одељења првог разреда: I1 (образовни профил пољопривредни техничар), I2 (образовни профил ветеринарски техничар) и I3 (образовни профил пекар). За идентификоване ученике урађен је Индивидуални план развоја. Анализирани су постојећи проблеми и јасно дефинисани циљеви за наредни период. Планирана је евалуација свих активности на крају школске године. Добре стране алата – употребљиво и корисно: Планира се рад, дефинисани су активности, носиоци активности и циљеви рада. Недостаци алата: Захтева време. Проблем је укључивање родитеља у ситуацијама када ученици нису из места у коме је школа, као и спољних сарадника. Препоруке при употреби алата: Ослонити се на ресурсе школе. Поставити мање циљеве које је могуће реализовати. Вршити сталну евалуацију и по потреби допуњавати/мењати план. odgovoriti - 2016.09.12. 07:05

Pitaj eksperta

Preuzmi alatku

Klikni na dugme Preuzimanje za PDF verziju alatke koju možeš lako da odštampaš

preuzimanje

Uspostavljanje Individualnog plana razvoja (IPR)

Izrada IPR je proces u kom se radi na razvoju učenika tako što je učenik aktivno uključen. IPR se zasniva na jednoj od osnovnih pretopostavki uspešnog razvoja. Mnogo više izgled aza promenu ima kada je učenik svestan šta s eočekuje od njega i šta on/ona sam/a može očekivati od drugih. Planiranje, evaluaciju pružene pomoći I svaku vrstu razmene ideja o slučaju važno je organizovati tako da učenik može učestvovati i osećati vlasništvo nad procesom koji ga se tiče. Beleženje, sumiranje, i konačno potpisivanje ovog dokumenta sve su polja koja će učiniti da učenik bude svesniji procesa. Zato koristeći IPR pomaže učeniku na sistematski i dobro isplaniran način.

Materijala koji se predaje: Lični Plan Razvoja – PRIMERAK, ovaj primereak se može slobodno prilagođavati učesnicima procesa i pomagačima i samom učeniku za koga se kreira. 

IPR je zapravo dokumentovanje procesa ličnog razvoja. Jako je važno da se učeniku omogući podrška da učestvuje u što više aktivnosti koje su predviđene za njegov/njen uzrast. To deluje i motivaciono i unapređuje samopouzdanje učenika a time i poboljšava proces učenja zbog čega je od velike važnosti. Svakako IPR je individualizovan postupak prilagođen svim specifičnim potrebama učenika za kog se kreira. Ovaj plan se periodično revidira i usklađuje sa promenama koje se dešavaju u životu učenika.   

Principi 

Očekuje se da se u toku rada na IPR prate sledeći prinicipi: 

 • IPR se razvija i o njemu se diskutuje u okviru razvojnog tima, u kom moraju biti: razredni starešina, roditelj/staratelj, učenik. Ukoliko je moguće važno je da u timu budu i školski psihiolog/pedagog, predstavnik centra za socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Za koordinaciju rada tima trebalo bi da bude zadužena odrasla osoba kojoj učenik veruje.  
 • Neophodno je da učenik bude u ovom timu, i da se motivacija za rad u timu iskoristi i na polju unapređivanja odnosa sa roditeljima. 
 • Rad na IPR objedinjuje i planiranje i realizaciju aktivnosti podrške učeniku. Veća je šansa za uspješno učenje i razvoj ukoliko je učenik upoznat sa svim detaljima o tome šta se od njega/nje očekuje. Uključiti učenike i roditelje u proces planiranja evaluacije ovog porcesa je ključno za postizanje osećaja odgovornosti kod učenika. Ukoliko učenici govore o tome, prave svoje beleške i na kraju potpisuju sami IPR utoliko će njihov osećaj pripadanja procesu biti veći.   
 • Svi vremenski okviri i rokovi za aktivnosti u IPR bi trebalo da budu detaljno opisani i navedeni. Pre planiranja prvog IPR osim pedagoškog pristupa važno je prikupiti sve inforamacije o učeniku od različitih izvora i ne samo od porodice već iz prethodne škole, obrazovnog savetnika, socijalnog radnika itd. 
 • Važno je imati u vidu da je uvek najbolji izvor informacija učenik i sve što pedagozi ili edukatori zapaze mora se proveriti sa samim učenikom.  Informacije dobijene u direktnom razgovoru sa učenikom su najvažnije za pravljenje IPR. 
 • IPR je dostupan profesionalcima koji rade sa učenikom ali i roditeljima/odraslima koji su zaduženi za određenog učenika. 
 • Planiranje sledećeg koraka i evaluacija prethodnog mogu se odvijati istovremeno jer je uvek važno uvrstiti iskustva iz evaluacije u IPR za sledeći period. 

Postoje tri ključna elementa rada na Individualnom Planu Razvoja: 

 1. Upoznati učenika na sveobuhvatan način – prikupljanje podataka
 2. Definisanje mogućih oblika pomoći 
 3. Evaluacija prethodnog perioda.

Rad na IPR je timska diskusija u koju su uključeni svi relevantni akteri za učenika. To su: učenik/ca, mentor, razredni starešina ili neka druga osoba koja je zadužena za učenika, porodica, nastavnici, vršnjaci, profesionalci koji su neophodni da bi se problem rešio. A zašto svi oni?

 • Situacija u kojoj se nalaze učenici u problemu zahteva sagledavanje iz više uglova, ličnost učenika, porodična situacija, obrazovno okruženje itd; 
 • To omogućava da informacije koje imamo o učeniku nisu jednostrane;
 • U takovom okruženju teško je da se tim koji radi sa učenikom “zaglavi” u odnosu na jedan problem već se sagledava učenik u holističkom maniru, kao deo sistema i time se jasno otkriva šta pomagači mogu a šta ne mogu da urade;
 • Podstiče nas da se ne oslanjamo samo na sopstvene utiske već da se uvrste i perspektive drugih aktera oko učenika, ali i što je važnije od svih ostalih, da se uvaži mišljenje učenika;
 • Planiranje će učiniti rad na pružanju podrške transparentnijim, i za nastavnike, i za učenike, i za roditelje;
 • Učenik igra ulogu u izradi ovog dokumenta i to naglašava njegovu/njenu odgovornost u procesu;
 • Periodičnim re-evaluacijama se proces prati i dodatno usmerava;
 • U IPR se navode mali koraci što omogućava promišljanje o željenoj promeni na duže staze

  

Šta bi trebalo da imamo na umu pri uspostavljanju IPR?

 IPR ima za cilj rešenje jednog konkretnog problema! Od učenika očekujemo da razvije određene kompetencije koje će mu pomoći da prevaziđe dati problem. 

 • Nemojmo pokušati da sve promenimo odjednom! Uzevši u obzir maksimu “požuri polako” bolje je postaviti male savladive ciljeve koje ćemo postizati u malim koracima! Ovi ciljevi se moraju uvek formulisati u dogovoru sa učenikom. 
 • Uvek moramo imenovati osobu koja vodi proces podrške i imati u vidu  rokove koji su postavljeni. A kada se bira osoba koja će voditi slučaj važno je ne samo da ima profesionalne kompetencije već i da je osoba kojoj učenik veruje i može da sarađuje sa njom. 
 • “Ne uvaljujmo problem jednoj osobi!” Iako osoba koja vodi slučaj ima nešto više odgovornosti to ne znači da je celokupna odgovornost na ovoj osobi već da je celi tim zadužen za pozitivan ishod pružanja podrške. 

Postoji nekoliko tipičnih greški koje se dešavaju pri izradi IPR i koje bi trebalo izbegavati. Stoga je važno imati u vidu: 

 • Često ne uspevamo dobro opisati inicjalnu situaciju sa određenim učenikom, odnosno najčešće smo skloni generalizacijama kao što je npr. navođenje nestrpljivosti kao karakteristike učenika, dok se ne kaže u kojim situacijama tačno učenik pokazuje nestrpljivost dok u kojim situacijama se učenik ponaša sasvim suprotno pokazujući marljivost ili posvećenost i sl. 
 • Kada razmišljamo o učeniku fokusiramo se na negativne stvari, i stoga se manje oslanjamo na njegove/njene snage, koje bi trebalo da budu osnov saradnje. 
 • Ne kreiramo IPR u timu, već jedan nastavnik/ekspert samostalno napravi celokupan plan. 
 • Tokom planiranja ne formulišemno konkretne ciljeve i zadatke, ne imenujemo tačno koje osobe su odgovorne za koji zadatak ili postavimo nedefinisane i opšte ciljeve i rokove tako da je nemoguće proveriti u kojoj meri su ispunjeni kasnije. Koraci sa zadacima i rokovima bi trebalo da budu mali tako da omogućavaju konstantno davanje povratne informacije i time omogućavaju formativni uticaj na proces.  

Uputstvo za korišćenje, oprema:

 • IPR - primerak 1 kopija za svakog učesnika 

Dodatak 1

Koliko Vam je koristila ova alatka?


Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće