Szakpolitikai hírlevél

A Pályázati Pavilonból ajánljuk: A haza szakpolitikai tanulás szolgálatában

A Tempus Közalapítvány (TKA) tevékenységei közé tartozik az Európai Unió prioritásainak és szakpolitikáinak széles körben való megismertetése, az oktatás és a munka világának szereplői közötti párbeszéd és együttműködés támogatása, valamint fórumok és tapasztalatcserék szervezése az oktatás különféle szintű szereplői számára a tudásmegosztás és a szemléletformálás érdekében. Ennek keretében a közalapítvány 25 éve tölt be tanácsadó szerepet Magyarországon, amelynek fókuszában a szakpolitikai tanulás támogatása áll. A szervezet küldetésének tekinti, hogy releváns szakpolitikai, illetve kísérleti eredményeket, a szakpolitikai tanulást segítő anyagokat juttasson el a döntéshozókhoz – ezzel is ösztönözve a szakmai párbeszéd kialakulását. 

Az elmúlt negyedszázadban a TKA tudásközpontja jelentős tudást halmozott fel a nemzetközi és hazai projektek tervezéséhez és megvalósításához, szakmai rendezvények szervezéséhez, szakértői együttműködések ösztönzéséhez, tanulmányok és kiadványok készítéséhez, szakmai hálózatépítéshez, illetve oktatási kutatásokhoz és fejlesztésekhez kapcsolódóan. A tudásközpont egyik legfontosabb feladata a szakpolitika, a kutatás és a mindennapi gyakorlat közötti kapcsolat erősítése. Fontos szerepet játszott az Oktatás és Képzés 2020 Stratégiai Keretprogram megvalósításában – amelyhez az egész életen át tartó tanulás és a korai iskolaelhagyás megelőzésének stratégiája teremtette meg az alapot –, jelenleg pedig az Európai Oktatási Térség stratégiában és a Digitális oktatási cselekvési tervben foglaltakhoz történő hozzájáruláson dolgozik (részletesebben a … oldalon).

A tudásközpont aktív tevékenységet folytat annak érdekében, hogy elősegítse az EU szociális, foglalkoztatási és oktatási céljainak és szakpolitikáinak a hazai gyakorlatba való átültetését, ezért folyamatosan keresi a párbeszéd lehetőségeit a releváns szakpolitikai szereplőkkel és döntéshozókkal. A TKA tudásmenedzsment-tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít programjai folyamatos elemzésére és a tapasztalatok visszacsatolására, know-how építésére, a jó gyakorlatok bemutatására építő eredménykommunikáció erősítésére, valamint a digitális oktatás területén zajló szakmai kommunikáció és a téma körül kialakult együttműködések támogatására. Feladata továbbá a társadalmi befogadás területén megvalósuló nemzetközi projekt sikeres koordinálása, a szakpolitikai kezdeményezések és a jó gyakorlatok megismertetése és értelmezése az oktatási és képzési ágazaton belüli, illetve a társágazatokkal folytatott párbeszéd további elősegítése. 

Az oktatás és képzés területén egyedülálló módon felhalmozott szakmai tudás gyarapítása gyakorta nemzetközi projekteken keresztül történik – jó gyakorlatok cseréjével, gyűjtésével, új adaptációs tervek készítésével, módszertani keretrendszerek fejlesztésével, a szereplők közti párbeszéd serkentésével. 

Most az elmúlt évtized legjelentősebb, szakpolitikai tanulást támogató nemzetközi projektjeiből emelünk ki olyan eredményeket és gyakorlatokat, amelyek mind a szakpolitikai szereplők, mind a gyakorlati szakemberek számára hasznosak lehetnek a mindennapi munkájukban.

A 2012 februárjában indult egyéves PSIVET – Esélyteremtés szakképzéssel című projekt a társadalmi felzárkózás és a szakképzés közötti összefüggésekre kívánta felhívni a figyelmet. A kezdeményezés az Európai Unió Oktatás és Képzés 2020 Stratégia, továbbá a hazai egész életen át tartó tanulásról szóló stratégia céljainak megvalósulásához a kutatás, a képzés és az információterjesztés eszközeivel járult hozzá.

A QALL (Qualification for ALL) – Végzettséget mindenkinek! című projekt célja az volt, hogy hazai és nemzetközi kutatási tevékenységgel, széles körű társadalmi konzultációval – megyei koordinátorhálózat létrehozásával, képzéssel összekötött műhelymunkákkal és regionális konferenciák szervezésével –, valamint szakpolitikai ajánlásokkal segítse a korai iskolaelhagyás elleni küzdelmet.

QALL zárókiadvány

A CroCooS – Előzzük meg a lemorzsolódást! című projekt célja egy intézményi korai jelző- és beavatkozási rendszer kidolgozása, és három országban történő tesztelése volt a partnerországokban már működő adatok összegyűjtése és elemzése alapján.

A kezdeményezés során készített CroCooS Tudásközpont egy olyan komplex rendszer, amelyben az elméleti háttéranyagot tartalmazó Tudástár, a gyakorlati segédeszközöket felsorakoztató Eszköztár és az eszközök használatát elősegítő Útmutató elemei szoros kapcsolatban állnak egymással.

CroCooS Tudástár

A korai iskolaelhagyás európai tudásportálja jól strukturált és könnyen kereshető minőségi tartalmakat kínál, építve az összegyűjtött és rendszerezett nemzetközi, nemzeti, helyi és intézményi szakértelemre. Az adatbázis segítséget nyújt a pedagógusoknak és szakembereknek, hogy azonosítsák, illetve megfelelő bánásmódban részesítsék a lemorzsolódásban veszélyeztetett diákokat. A jó gyakorlatok keresése és letöltése mellett lehetőség van saját anyagok feltöltésére is!

Az adatbázist egy történetgyűjtemény egészíti ki, amelyben diákok és tanárok mondják el saját személyes történeteiket a lemorzsolódással kapcsolatban.

ESLplus Tudásportál

Az EFFeCT (Európai szakmai és módszertani keret a tanárok kollaboratív tanulásának támogatására) projekt átfogó célja az volt, hogy rendszerezze és közzétegye a tanárok kollaboratív tanulásának szakmai hátterét, valamint eszközöket biztosítson annak iskolai, helyi és országos szintű támogatásához. 

A honlapon közzétett Útmutatóban röviden összegzett szakmai háttér és a Könyvtárból elérhető elméleti anyagok mellett a Módszertárban inspiráló ötletekkel, továbbá facilitátorok számára készített módszertani eszközökkel igyekszünk gyakorlati segítséget nyújtani az együttműködésre épülő tanulás támogatásában.

EFFECT projekthonlap

Az inkluzív oktatást támogató nemzeti rendszerek újragondolása, a STAIRS (Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education) projekt a társadalmi befogadás területén Európa-szerte fellelhető jó gyakorlatok felkutatására és adaptációjára, de leginkább magára az adaptációs folyamat kézzelfoghatóvá tételére fókuszál.

Ismerje meg a projektben részt vevő országok jelentéseit, a rendhagyó online tanulmányutak tapasztalatait, és kövesse figyelemmel a megjelenő publikációkat!

STAIRS projekthonlap

összeállította: Farkas Bertalan Péter | Tempus Közalapítvány | Tudásmenedzsment csoport

Tempus Pályázatok Képzések Europass Alumni Tudástár Szakmai projektek Nemzetköziesítés

Az oktataskepzes.tka.hu honlapon sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet »