Szakpolitikai hírlevél

Az ECVET éves fóruma Rómában

A szakképzés európai szinten összehangolt megújításában 2009-től fontos szerepet tölt be az Európai Parlament és a Tanács ajánlásával létrehozott Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET). Az ECVET titkárság, a munkacsoport és a felhasználói csoport valamint az érdeklődő képzésben érdekelt szakemberek számára minden évben kiemelt esemény az éves fórum, melyet 2016. október 11-12-én Rómában rendeztek meg „Rugalmas út a szakmai képesítések megszerzéséhez” címmel. A mintegy 300 résztvevő egyikeként szeretném megosztani tapasztalataimat.

Mi volt a 2016. évi éves ECVET fórum sajátossága?

Az éves fórum kiváló lehetőséget biztosított a résztvevőknek, hogy kicseréljék és összegezzék tapasztalataikat, viszonyulásukat az ECVET elvek érvényesüléséről a tagországokban. A fókuszban az állt, hogy az ECVET elvek alkalmazása hogyan tud hozzájárulni egy nyitottabb, rugalmasabb, egyénre szabottabb szakképzési rendszer kialakításához és működtetéséhez. A gazdaság által igényelt szakmai képességek gyors változása, az eltérő élethelyzetű emberek generálta sajátos szakképzési szükséglet csak a szakképzés folyamatos alkalmazkodásával elégíthető ki. Ebből következően az ECVET felülvizsgálata, fejlesztése is elengedhetetlen. A fórum résztvevőinek aktivitását és a nyitott viták kialakulását a fórum három tematikus egységre osztásával biztosították a szervezők. 

A fórumon elhangzott, hogy az ECVET a szakképzési rendszerre vonatkozó elvek és eszközök, módszerek alkalmazására tett ajánlás, amelyek alapján az egyes tagállamokban - rendszer és szolgáltatói szinten is – kell megtalálni a szak- és felnőttképzés rendszerébe illeszkedő megoldásokat a gazdaság képzési igényének kiszolgálása érdekében.

A fórumon az ECVET továbbfejlesztése szempontjából fontos megállapítások születtek:

- Az utóbbi évek ECVET alkalmazásának tapasztalatai és a munkaerő-piaci változások miatt szükséges az ajánlás újragondolása. Az ECVET tartalmában érzékelhető megközelítés kiszélesítésére van szükség. A szakképzés megújítási folyamatában a szakképzés minősége, hatékonysága, rugalmassága és attraktívabbá, vonzóbbá tétele előtérbe kell kerüljön.

- Az ECVET újragondolásánál jobban kell fókuszálni a képzésben résztvevők ismereteinek, képességeinek és kompetenciáinak azonosítására és azok transzferálhatóságára egy a rugalmasabb, egyénre szabottabb tanulási utakat eredményező szakképzési rendszerben.

-  Célszerű megfontolni, hogy az ECVET ajánlás milyen tartalommal újuljon meg, figyelembe véve a koncepcionális megközelítés és a gyakorlati alkalmazás szempontjai közötti elkülönítést.

- Az ECVET kredit rendszerrel való azonosítását fel kell adni. Ez a korábbi ajánlás a szakképzésben csak néhány országban került alkalmazásra és a felmérések alapján a tagországok többségében a jövőben sem számíthatunk a kreditpontok bevezetésére. Ugyanakkor a szakképzés rugalmasságának, egyénre szabásának elve hangsúlyosan megmarad.

- A munka-alapú tanulás (work based learning) minőségének biztosításában, illetve rugalmas, a piac igényeire gyorsan reagáló képzések megvalósításában és a tanulási eredmény alapú szemlélet terjedésében a szakképzési intézmények sokat tehetnek.

Az ECVET egyszerre jelent egy koncepcionális viszonyítási keretrendszert, mely ebben a megközelítésben a nemzeti szakképzési rendszer különböző mértékű megreformálását eredményezheti, és eszközöket, melyeket a szakképzési szolgáltatók alkalmazhatnak. Ilyenek például a tanulói mobilitás ECVET alapú megszervezését elősegítő Együttműködési megállapodás (Memorandum of Understanding) és a Tanulószerződés (Learning Agreement).

A fórum kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a résztvevők a saját tapasztalataikból kiindulva megvitassák az ECVET ajánlások megvalósulását, a kapcsolódó eszközök és elvek (Európai Képesítési Keretrendszer, Európai Minőségbiztosítási Keretrendszer, Europass stb.) kölcsönhatását. Mindezt azzal a céllal, hogy az európai polgárok szakmai kompetenciái jobban megfeleljenek a globalizálódó munkaerő-piac elvárásainak, a szakképesítések elismerésével javuljon a mobilitás.

Marton József

Tempus Pályázatok Képzések Europass Alumni Tudástár Szakmai projektek Nemzetköziesítés

Az oktataskepzes.tka.hu honlapon sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet »