Szakpolitikai hírlevél

Összefoglaló a SELFIE fórumról

Az Európai Bizottság által 2018 októberében elérhetővé tett SELFIE, az oktatási intézmények digitális potenciáljának felmérésére és fejlesztésére használható eszköz újabb modulokkal bővült.

A 2021. október 7-8-án, online formában megrendezett 2. SELFIE Fórum az eszköz eddigi használata tapasztalatainak összegzésére és az októbertől elérhető új modulok bemutatására vállalkozott.

A SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) egy online elérhető eszköz, amely támogatja, hogy az iskolák könnyebben beépíthessék a digitális technológiákat a tanulási és értékelési folyamatokba. A kutatásokon nyugvó SELFIE alapját az Európai Bizottság azon keretrendszere képezi, amely a digitális kor tanulási formáinak térnyerését támogatja az oktatási intézményekben. A SELFIE egy ingyenes, egyszerűen használható, intézményre szabható eszköz, amelynek alapváltozata diákok, tanárok és iskolavezetők meglátásait gyűjti össze névtelen formában arra vonatkozóan, hogyan jelenik meg a digitális technológia iskolájuk tevékenységében. A felhasználónak rövid állításokra, kérdésekre kell egy 1–5-ig terjedő egyetértési skálán választ adnia, ami körülbelül 20 percet vesz igénybe. Ezen információk alapján az eszköz létrehoz egy jelentést – azaz egy „pillanatfelvételt” (innen a „szelfi” elnevezés), amely rávilágít arra, hogy az adott iskolának melyek az erősségei és a gyenge pontjai a technológiák használata terén.

A 2. SELFIE Fórum másfél napos rendezvényén politikai döntéshozók, kutatók, tanárok és iskolavezetők vettek részt a SELFIE-t alkalmazó 35 országból, melyek között voltak EU-tagállamból és az EU-n kívüli ország is. A fórum három fő hangsúlyos téma köré csoportosítva szolgálta az intézmények digitális kapacitásfejlesztésének ügyét:

1. SELFIE: a SELFIE család 3 évvel ezelőtt bevezetett első önreflexiós eszközét már több mint 1,8 millió iskolavezető, tanár és diák használta, hogy önállóan reflektáljon iskolája digitális kapacitására. A SELFIE iskolai jelentés, amelyet minden iskolai alkalmazás végén készítettek, alapot nyújtott az iskolai közösség tagjai közötti párbeszédhez, hogy megértsék, hol tartanak és hová szeretnének eljutni a digitális képességek tekintetében. Az előadók megosztották a SELFIE használatával kapcsolatos visszajelzéseket, a követhető gyakorlati példákat. Különös hangsúlyt kapott, hogy hogyan lehet rendszer szinten ösztönözni és támogatni az iskolákat a SELFIE alkalmazásában, az önértékelést követő akciótervek kidolgozásában és annak megvalósításában. Az előadásokat és a panel beszélgetést követően a résztvevők különböző műhelymegbeszéléseken a következő témákban cserélhették ki tapasztalataikat: Digitális akcióterv készítés, SELFIEforTECHERS a tanárok továbbképzésének tervezéséhez, Az EB által támogatott SELFIE projektek tapasztalatai, SELFIE bemutatása a kezdők számára.

2. SELFIE WBL: ezen a fórumon a munkahelyi tanulás (Work Based Learning) digitális kapacitásfejlesztése támogatására a SELFIE család új modulját nyitották meg az alkalmazók számára. Az új modul pilot tesztelése 2020 végén fejeződött be: 9 országból (5 EU tagállam) 35.000 résztvevő. A modul fő célja, hogy segítsen javítani a szakképző iskolák és képző cégek közötti koordinációt, hogy megvitathassák, hogyan tudnák közösen beépíteni a digitális technológiát képzési és gyakornoki programjaikba. Az önértékelésbe bevontak köre: vezetők, iskolai oktatók, vállalati oktatók, tanulók.

3. SELFIEforTEACHERS: a tanárok digitális kompetenciájának fejlesztéséhez használható új önreflexiós eszköz a SELFIE családban. Az eszköz a DigCompEdu keretrendszeren alapul, 32 tételt foglal magába, melyek 6 különböző területen (pl. digitális források, tanítás-tanulás, értékelés) mérik fel a tanárok digitális kompetenciáját. A pilot program keretében öt országban, több mint 4000 tanár tesztelte a SELFIEforTEACHERS modult. A tapasztalatok összegzése után hivatalosan 2021. október 5 -én, a tanárok világnapján nyitották meg a SELFIE közösség teljes tagsága számára.

 A SELFIE Fórum arról győzte meg a résztvevőket, hogy a képzésben érintett szervezeteknek a digitális átmenetben játszott szerepe csak egy kollektív folyamat során fog igazán megerősödni, amely általában fokozatos és lassú, de a tanárok és a többi érdekelt fél közötti eszme- és tudáscseréből fakad. A SELFIE hozzáadott értéket képvisel ebben a tekintetben, mert a kollektív önismeret és a különböző intézményi érdekeltek véleménye alapján megosztott kritikus reflexió eszköze. Ez egy jó eszköz, amely lehetővé teszi az intézmény számára, hogy jobban megismerje önmagát, és megértse, hogy minden iskola más. A SELFIE eredményei alapként szolgálhatnak az iskola jövőbeni digitális fejlesztéséhez és innovációjához. A digitalizáció területén is fontos, hogy az innovációnak, a változásoknak nem lehetnek csak a vezetők, a tanárok a kulcsszereplői. Az változásokkal érintett valamennyi szereplő reflektív közössége elengedhetetlen az innováció, az átalakulás szempontjából.

A SELFIE Fórum legfontosabb tanulságai:

  • A SELFIE használatát népszerűsíteni kell az iskolák között, hogy segítségével az intézményi élet minden területét érintse a digitalizáció (oktatás, infrastruktúra, iskolai adminisztráció). Ugyanakkor a digitális társadalom kiépítéséhez az országosan összesített eredmények a szakpolitika alakításához is alapul szolgálhatnak.
  • SELFIEforTEACHERS az iskola digitális kapacitásának növelését szolgáló tanári fejlesztési eszköz. Elterjesztésével az iskolai pedagógusok tudatos digitális fejlesztése valósulhat meg az oktatási intézményekben.
  • Nemzeti és európai szinten a SELFIE-t alkalmazó iskolák hálózatát bővíteni kell, hogy erősödjön az iskolai és szakpolitikai szintű tudatosság, és lehetővé váljon a bevált jó gyakorlatok megosztása.
  • A szakképzésben a gyorsan változó képzési igények miatt egyre nagyobb szerepe van a munkaalapú tanulás (Work Based Learning) különböző formái alkalmazásának. A SELFIE WBL segítség lehet a digitális technológiák képzési és gyakornoki programokban való beépítésében.
  • A SELFIE alkalmazását követően kidolgozott digitális iskolafejlesztési terv megvalósítását az iskola vezetőinek kell irányítani és a teljes kollektíva részvételére kell építeni.A SELFIE eredményei alapján elkészített digitális fejlesztési tervet az egész közösségnek meg kell vitatnia és jóvá kell hagynia.

További információ: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_hu

A cikket összeállította: Marton József, Szakképzési, felnőttképzési és minőségbiztosítási szakértő, a National VET Team tagja/szakértője

Az eredeti cikk a Tempus Közalapítvány honlapján olvasható.

Tempus Pályázatok Képzések Europass Alumni Tudástár Szakmai projektek Nemzetköziesítés

Az oktataskepzes.tka.hu honlapon sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet »