Szakpolitikai hírlevél

Új OECD-kiadvány a pedagógiai tudásról és a tanári hivatásról

Sonia Guerriero (ed.) (2017) Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession, OECD Publishing, Paris

A magasan kvalifikált és kompetens tanárok az oktatási rendszerek kiválóságának meghatározó szereplői. A tudásalapú társadalmak a tanárokra a tudás szakértőiként tekintenek, akik a társadalom egyik legfontosabb tudásképző és tudásformáló rendszerének, az oktatásnak az arcvonalában állnak. A tanárok olyan specifikus tudás birtokában vannak, amely folyamatosan transzformálódik, ahogy új tudáselemek merülnek fel a gyakorlat és a kutatás során, valamint a szakmai közösségek tudásmegosztásának köszönhetően.

A tanároktól ma mindenki azt várja, hogy folyamatosan frissítsék szakmai tudásukat, és bírálják felül szakmai gyakorlatukat az újonnan felmerülő jelenségek és társadalmi, munkaerő-piaci igények tükrében. Tegyék ezt egy olyan gyorsan változó oktatási környezetben, amelynek feladata, hogy 21. századi képességekkel ruházza fel a diákokat egy rendkívül diverz osztályteremben. A tanári hivatás professzionalizálásának kulcsa ezért talán éppen ez: a tanárok pedagógiai tudásának folyamatos megújulása. 

Az OECD országok, de gyakorlatilag a világ minden országa számára központi jelentőségű kérdés, hogy hogyan fejleszthetők a tanárok, milyen szakpolitikai és gyakorlati változtatásokra van szükség a korszerű tanárképzés és a folyamatos szakmai fejlődés hatékony megvalósulása érdekében. 

Mit értünk pedagógiai tudáson? A tanítás és a tanulás ismeretét – olyan speciális tanári tudáshalmazt, amely során a diákok szempontjából hatékony tanítási és tanulási környezet jön létre. Világos, hogy a kompetens tanításnak előfeltétele a magas szintű pedagógiai tudás, ugyanakkor még mindig várat magára annak a felmérése, hogy a pedagógiai tudás milyen mértékben határozza meg a hatékony tanítást és a tanulók előmenetelét.

A kiadvány azon konceptuális és empirikus munkák összegzésére és elemzésére törekszik, amelyek a szektor szakpolitikájának alakulásához hozzájárulhatnak. Alapja egy 2014-es OECD/CERI szimpózium, melynek címe: Teachers as Learning Specialists – Implications for Teachers’ Pedagogical Knowledge and Professionalism. A kötet egy két részből álló sorozat első része – az ITEL (Innovative Teaching and Learning) elnevezésű projekt terméke, mely projekt célja, hogy elméleti keretet biztosítson a tanárok pedagógiai tudását mérő rendszer kialakításának. 

A kiadvány első része kontextuális áttekintést kíván nyújtani a tanári tudásról úgy, hogy megvizsgálja, hogy az egyes alapdokumentumok hogyan határozzák meg a fogalmat, továbbá felvázolja egy strukturális, funkcionális és társadalmi dimenziókból álló értelmezés lehetséges keretrendszerét. 

A második rész azt a kérdést járja körül, hogy mennyiben indikátora a tanári minőségnek a pedagógiai tudás. A szerzők áttekintik a tanítási és tanulási folyamatot, a tanári tudás és a tanulói előmenetel összefüggéseit, megvizsgálják, hogy a tanárok hogyan alkalmazzák ezt a tudást a döntéshelyzetekben, továbbá azt, hogy hogyan tanítható és fejleszthető a tanári tudás. Megállapítják, hogy az általános pedagógiai tudás rendkívüli fontossággal bír a magas színvonalú tanítás szempontjából, de ugyanilyen hangsúlyos a tanári motiváció és érzékenység is. Azt is igyekeznek feltárni, hogy miben látják a tanárok szakmai felelősségüket. Úgy gondolják, hogy a tudás és a képességek megléte mellett alapvetően meghatározó az eredmény szempontjából, hogy a tanároknak mi a motivációjuk arra, hogy tanítsanak; vagyis meghatározza szakmaiságukat a hitük arra vonatkozóan, hogy milyen tanítási képességekkel, elvárásokkal, értékekkel és felelősséggel rendelkeznek.

A kiadvány harmadik része a 21. századi elvárásokkal foglalkozik. Azt vizsgálja, hogy a 21. század milyen hatással van a tanári hivatásra, milyen új elvárásokat támaszt a pedagógusok felé. Foglalkozik a deeper learning és a tudástranszfer fogalmaival, és három esszenciális fontosságú kompetenciaterületet határoz meg: kognitív, intraperszonális és interperszonális. Végül a szerzők javasolják – a kiadványban bemutatott kihívások alapján – további tények feltárását, így lehetséges professzionális megoldási stratégiák kidolgozását.

Szűcs Marianna, Tempus Közalapítvány, Tudásmenedzsment csoport

Tempus Pályázatok Képzések Europass Alumni Tudástár Szakmai projektek Nemzetköziesítés

Az oktataskepzes.tka.hu honlapon sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet »