Szakpolitikai hírlevél

Az inklúzió nem projekt, hanem alapvető érték

A Tempus Közalapítvány által koordinált STAIRS  projektben megtartottuk a második online szakértői tanulmányutat 2020. december 9-14-között. A projektben tavasszal a vírushelyzet miatt elmaradtak a szakértői tanulmányutak, így azokat ősszel, virtuálisan valósítottuk meg. Az első, az ír Mary Immaculate College által gyűjtött jó gyakorlatokat feldolgozó alkalomról itt lehet tájékozódni

Ez alkalommal közel 30 szakértő vett részt az online tanulási eseményen Horvátországból, Csehországból, Szlovéniából és Magyarországról, melynek során a portugál jó gyakorlatokat ismerhették meg az inkluzív oktatás terén. A virtuális tanulmányút házigazdája az Universidade Lusófona volt. Az előadások után most is tartalmas szakmai beszélgetés alakult ki a szakértők között. A magyar szakértők az alábbi főbb megállapításokat tették a portugál rendszerről.

Mindenki számára elérhető oktatás

Portugália az elmúlt néhány évtizedben számos kihívással szembesült az oktatás terén, amelyekkel sikeresen birkóztak meg. Az iskolából lemorzsolódók aránya igen magas volt, így mindenképpen beavatkozásra volt szükség. Az elmúlt 20 évben sikerült a korai iskolaelhagyók arányát 45%-ról 12%-ra csökkent. Ugyancsak lépéseket kellett tenni az alapkészségek fejlesztése terén. Az ország tanulói a 2000-es PISA felmérés alapján az OECD átlag alatt teljesítettek, azonban 2015-ben már átlag feletti teljesítményt nyújtottak szövegértésben és matematikában is. Az intézkedések egyik kulcseleme volt, hogy mindenki számára biztosították az iskolába járás feltételeit, hogy mindenki részt tudjon venni az oktatásban, ugyanis a hátrányosabb helyzetű települések közelében modern iskola központokat hoztak létre, ahová a gyermekeket minden nap ingyenes iskolabusz szállítja. Továbbá a hátrányos helyzetű tanulók extra támogatást kapnak, ami magában foglalja az étkezést, tanfelszereléseket, az egyéni tanácsadást és akár pénzügyi támogatást is. A diákok mintegy 35%-a részesül ilyen jellegű támogatásokban. A sajátos nevelési igényű diákok túlnyomó többsége nem speciális iskolába jár, hanem az általános közoktatásban vesz részt. Másik fontos elem volt, hogy az új nemzeti tanterv 2018-óta ugyanaz minden iskolában, de az iskolák 25%-ban eltérhetnek ettől, és helyi tantervet alakíthatnak ki. Nagyban támogatta a folyamatot az is, hogy elfogadják a kulturális sokszínűséget, és támogatják a különböző képességek és érdeklődés kibontakoztatását a differenciált oktatás által.

Fejlesztés helyben 

A legnagyobb változásokat a 2018-ban elfogadott ún. Inklúziós Törvény hívta életre. Ebben már a nyelvhasználat terén is törekedtek az új irányok kijelölésére, például nem használják a “sajátos nevelés” kifejezést, hanem ehelyett az „inkluzív oktatásról” írnak. Minden iskolában alkalmaznak különböző szakemberekből álló csapatot, amelynek feladata, hogy koordinálja az adott intézményben az inklúziós törekvéseket. A szükséges fejlesztést a diákok elsősorban a szükségleteik alapján kapják meg, de természetesen a megfelelő diagnózissal is rendelkeznek. A korábban szegregáltan működő speciális iskolákat olyan központokká alakították, ahonnan a szakemberek mennek az iskolákba, és ott helyben segítenek a gyerekeknek, tehát nem a szülők feladata, hogy a gyerekeket elvigyék egy másik speciális intézménybe, így minden fejlesztés helyben elérhető. 

Az inklúzió alapvető érték

A portugál partner szerint az inklúzió megvalósításához fontos lépés a szakpolitikai támogatás kialakítása, az alaptanterv rugalmassága, valamint, hogy a tanárképzés és a tanártovábbképzés készítse fel a tanárokat arra, hogy reflektáljanak a saját munkájukra. Az inklúzió megvalósításához szükség van a tanárok, iskolák, családok és szakemberek állandó együttműködésére. A portugál részről előadó szakemberek egyik legfőbb hitvallása, hogy az inklúzió nem projekt, hanem alapvető érték, amit mindig szem előtt kell tartani ahhoz, hogy a legjobb megoldást tudjuk választani a helyzet megváltoztatására.

A megismert jó gyakorlatokról itt lehet bővebben olvasni:

Mi a STAIRS Projekt?

A STAIRS (Stakefolders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education) projekt 2019. január 31-én indult, és tervezetten 3 évig tart. A projekt a társadalmi befogadás területén Európa-szerte fellelhető jó gyakorlatok felkutatására és adaptációjára, de leginkább magára az adaptációs folyamat kézzel foghatóvá tételére fókuszál. A Tempus Közalapítvány koordinátorként, és további 6 intézmény (összesen 6 országból) partnerként működik együtt a projekt során. A projektet az Európai Bizottság az Erasmus+ program szakpolitikai reformok támogatása kulcstevékenység keretében támogatja.

További információ: https://stairs.tpf.hu/  

Tempus Pályázatok Képzések Europass Alumni Tudástár Szakmai projektek Nemzetköziesítés

Az oktataskepzes.tka.hu honlapon sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet »