QALL- Végzettséget mindenkinek!

Bella és Dóra - egy „cigányvajda” gyermekei

Az önmagát cigányvajdának nevező férfi öttagú családjában két lány és egy fiú van. Dóra 16, Bella 15, Márió pedig 10 éves. Dóra csinos külsejű, szép arcú, Bella túlsúlyos, nem túl szép lány. Együtt lakik még velük egy idős asszony is, akit családtagnak tekintenek. Az idős nő a háztartás vezetésében és a gyermeknevelésben segít, a gyermekek nagymamának hívják. A szülők ruhákkal kereskednek, ezért sokszor távol vannak. Az általános iskolából az édesapának 7 osztálya, az édesanyának 6 osztálya van meg.

Dóra és Bella az iskolát a területileg illetékes két tannyelvű általános iskolában kezdte meg. Miután a család jobb anyagi helyzetbe került, egy kétemeletes, 300 négyzetméteres új építésű házba költöztek át. A gyermekek az új lakóhely szerinti kerületi iskolába kerültek 2008-ban (a régi iskola nem akart tovább foglalkozni a problémás gyermekekkel), Bella a 4. osztályba, Dóra az 5. osztályba. Mindketten elégtelen osztályzatokkal és magas iskolai hiányzásokkal kezdték meg az új iskolát. Innen jeleztek először, hogy a gyermekeknek sok a hiányzása (jelentős részük igazolatlan). Dóra 2009. januárig 214 órát, Bella márciusig 137 órát hiányzott. Bella tanárnője még decemberben kérte a gyermek fejlesztését a helyi nevelési tanácsadóban. Ott derült ki, hogy a kislány tanulási nehézségei már óvodás korban megmutatkoztak – az anamnézis felvételekor az édesanya elmondta, hogy a gyermeknek logopédiai foglalkozásra kellett volna járnia. Mivel azonban nem volt, aki elvigye a gyermeket rendszeresen az óvodába, ezért a foglalkozásokon sem vett részt. A nevelési tanácsadó a gyermek intelligenciaszintjének vizsgálatát nem tudta lefolytatni, mivel a szülők nem vitték el a gyermeket. Miután a szülők később sem vitték el Bellát a vizsgálatra, ezért a nevelési tanácsadó ezt jelezte az iskola gyermekvédelmi felelősének és a gyermekjóléti központunknak is.

A gyermekeket időközben a magas hiányzások, illetve ezek megszüntetésének hiánya miatt 2009 nyarán védelembe vették. Öt hónappal később az iskola azt jelezte, hogy csökkentek a hiányzások, de nem szűntek meg. Bellát nővére az ebédet követően 15 óra előtt rendszeresen elvitte az iskolából, pedig az iskolai foglalkozások 16 óráig tartottak. A gyermekek ugyanis egyedül jártak haza, és szüleik kérésére sötétedés előtt haza kellett érniük. A hiányzások mellett Dóra magatartásával is problémák alakultak ki. Az órákon nem dolgozott, házi feladatot ritkán készített, csak becsöngetés után kereste meg az osztálytermét, dohányzott, a tanári figyelmeztetést semmibe vette. Mindketten két tantárgyból gyengén álltak. Az édesapa nem vette tudomásul a gyermekek tanulási problémáit, és nem érdekelte, hogy sokat hiányoznak az iskolából. Az édesanya a problémákat ugyan megértette, de nem tett semmit a megszüntetésük érdekében, inkább kifogásokat keresett.

A két lány 2009 tavaszától a „nagymama” kíséretében rendszertelenül ugyan, de jártak a gyermekjóléti központba korrepetálásra. Itt merült fel, hogy a gyermekeknek el kellene menniük a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottsághoz. Mivel a gyermekek ekkor már védelembe voltak véve, és a szülők tudták, hogy az együttműködés hiánya és a gyermekek értelmi fejlődésének veszélyeztetése a gyermekek családból való kiemelésével járhat együtt, valamint szabálysértési bírságot is vonhat maga után, felkeresték a tanulási képességet vizsgáló bizottságot. A vizsgálat során Belláról kiderült, hogy sajátos nevelési igényű, ezért 2010 januárjában beíratták a számára kijelölt helyi gyógypedagógiai intézménybe. Mivel itt kis létszámú osztályok vannak, és Bella a sajátos nevelési igénye mellett zárkózott személyiségű, pozitívnak véltük az átkerülését. Az édesapa nem értette meg, hogy mi a különbség a két iskola között, így hamar beleegyezett. Az édesanya tisztábban látta a helyzetet, de Bella kis létszámú osztályba kerülését ő is jónak látta.

Dóra 2010-ben még mindig csak ötödik osztályos volt, így az osztálytársainál jóval fejlettebb testi adottságokkal rendelkezett. Hiányzásainak száma jelentősen csökkent ugyan, de még mindig fennállt a probléma. Az iskolába a szülők vagy rokonok hozták és vitték, mivel a kislány életében ekkor jelent meg először egy komolyabb udvarló. A család az udvarló házassági ajánlatát visszautasította. A fiatal, de a lánynál jóval idősebb fiú rendszeresen követte és figyelte Dórát, volt, amikor az iskola kapujában várta. A szülők nagyon féltek attól, hogy megszökteti a lányt, ezért Dóra a második félévtől magántanuló lett, és egy magántanár járt ki hozzájuk. A kislány ennek köszönhetően megfelelően halad a tananyaggal. A 2013/2014-es tanévben fogja befejezni az általános iskolát, ezt követően Angliában szeretne divattervezőnek tanulni.

Bella a gyógypedagógiai intézményben kevesebbet hiányzott, mint korábban, de még így sokat. Az iskolában eleinte csendes és visszahúzódó volt. Sem felnőttekkel, sem gyerekekkel nem ismerkedett. Másfél évvel később viszont már arról kaptunk értesítést, hogy sikerült a társaival kapcsolatot teremtenie, és a hiányzásai is jelentősen csökkentek. Az osztályából két fiúval volt jóban, sokat viccelődött velük. Az osztályfőnökével is nyitottabb lett. Így derült ki, hogy Bella fél attól, hogy férjhez adják, és hogy ezt elkerülje, inkább sokat eszik, vállalja a túlsúllyal járó nehézségeket. A kislány a tanárnőjének azt is elmondta, hogy tanulni ugyan nem szeret, iskolába járni viszont igen. A szülők nem vagy csak nehezen engedték el Bellát a tanításon kívüli programokra. A gyermek elmondása alapján azért, mert nagyon féltik, rettegnek, hogy baja esik. Bella a hétfőnként tartott hétvégi élménybeszámolókon sokszor mesélt arról, hogy náluk családi mulatság volt, de ezeket ő csak akkor élvezi, ha kisgyermek is van a családból. A tanárok véleménye szerint Bella, ha szülei odafigyelnének rá, egy speciális szakiskola elvégzésére is képes lehet. Ez szerintem is lehetséges (Bella a szorgalmasabb a két testvére közül), ennek ellenére kétséges, mivel a lány alacsony önértékelésű, és bíztatást sem kap otthon. A szülőknek ehhez kevés az idejük, ráadásul az iskolai tanulmányokhoz való hozzáállásuk sem megfelelő.

Bella a 2013/2014-es tanévben túlsúlya, az ezzel járó egészségügyi problémák és a diétás napirend betartása miatt, szakorvosi javaslatra, magántanuló lett. Ugyanaz a magántanár tanítja, aki Dórát is. Hetente egyszer keresi fel őket. Az iskola nem nyújt a gyermek számára fejlesztő/felkészítő órát, ezért Bella nem szokott bejárni az iskolába.

A két lány általában otthon tartózkodik a „nagymamával”, de van amikor a szüleikkel mennek kereskedni. Amikor otthon vannak, gyakran több hasonló korú vagy idősebb rokonuk is megjelenik, ilyenkor hangosan hallgatják a zenét, énekelnek, táncolnak. Bella ebben passzívan, Dóra aktívan vesz részt. Amikor hárman vannak otthon, Bella általában a főzésben segít, Dóra inkább körömfestéssel, hajbeállítással, ruházkodással foglalkozik.

A lányok fiútestvére, Márió szintén a körzeti normál általános iskolában kezdte meg a tanulmányait. Miután nem tudta teljesíteni az első osztályos követelményeket, részt vett ő is a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság vizsgálatán, ahol megállapították, hogy sajátos nevelési igényű. Márió Bella iskolájába került át. Máriónál az iskolai hiányzások szintén megvannak, de nagyon alacsony számban. A gyermek jelenleg is az iskola nappali tagozatos tanulója.

Dóra és Bella védelembe vétele 2012 márciusában meg lett szüntetve.

(szociális gondozó, gyermekjóléti szolgálat)

 

Tempus Pályázatok Képzések Europass Alumni Tudástár Szakmai projektek Nemzetköziesítés

Az oktataskepzes.tka.hu honlapon sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet »