Hozzászólások

Dohányné Végvári Anna Számomra ez az eszköz nagyon hasznosnak bizonyult, mert a diák iskolánkba történő belépésekor már fel tudtuk mérni, hogy a gyermek milyen szintű odafigyelést igényel. Információkhoz jutottunk a családi körülményeit, az előző iskolában nyújtott eredményeit, hiányzásait illetően. A diák tanulmányi életében bekövetkezett változások (hiányzások növekedése, érdemjegyek romlása) azonnal tudomásunkra jutottak, így rögtön meg tudtuk tenni a lépéseket a diák problémáinak megoldása érdekében. Legyen az a hiányzások hirtelen növekedésének visszaszorítása, vagy akár egy tantárgy érdemjegyeinek javítása. válaszolok - 2017.02.15. 20:45
TKA Tudásközpont Kedves Anna! Az intézmények nagyon sok adatot gyűjtenek, amelyeket nem használnak, például preventív célokra. Ez az eszköz abban tud segítséget nyújtani, hogy a beérkező tanulókkal kapcsolatban rögtön ki tudjanak alakítani egy komplex, empirikus adatokra épülő képet, amelyet a későbbi tanulmányai, előmenetele, családi körülményeinek változásai árnyalnak majd. Nagyszerű, ha ezt az eszközt sikerrel alkalmazták, mert ez azt jelenti, hogy az intézmény felkészült a komplex adatgyűjtésre és az egzakt információkon alapuló beavatkozások kezelésére a tanulók esetében. Az elért eredményekhez gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk! 2017.02.16. 10:13

Szakértő válaszol

Eszköz letöltése

A gombra kattintva letöltheti PDF-ben az eszközt, amit utána egyszerűen ki tud nyomtatni

letöltés

Adatgyűjtés a lemorzsolódás megelőzéséért

Az alábbiakban az iskolai szintű, kifejezetten a lemorzsolódás megelőzésére irányuló adatgyűjtés legfontosabb tartalmi elemeit mutatjuk be és indokoljuk azok gyűjtésének és folyamatkövetésének szükségességét. A gyűjtés a tanuló belépésétől a teljes iskolai életút során folytatandó, sőt, az iskolából való kikerülés körülményeit és a tanuló következő intézményét is rögzíteni érdemes.

Az adatgyűjtés valódi fontosságát az adja, ha a gyűjtött információk nem csupán adminisztratív funkciót szolgálnak, hanem tartalmuk megjelenik a tervezésben, a tanulókkal való közvetlen, egyénre szabott munkában. Magyarországon a hivatalos oktatásstatisztika számos eleme közvetlenül kapcsolható a lemorzsolódást megelőző munkához, ugyanakkor egyelőre hiányzik egy átfogó, egységes, kifejezetten erre a célra irányuló adatgyűjtési és –felhasználási rendszer, miközben az iskoláknak és az egyéneknek egyaránt nagy problémát okoz a korai iskolaelhagyás.

Ebben az anyagban a legfontosabbnak tartott információkat gyűjtöttük egybe. További szakmai anyagokat és adatgyűjtésre használható mintákat a Tudástár adatgyűjtésre vonatkozó részében lehet találni. Az adatgyűjtés legfontosabb jellemzői a rendszeresség, átláthatóság és aktualitás. A helyi szintű adatgyűjtést célszerű az adott iskolai közösség saját igényeihez szabni, így a gyűjtés módját, a felelősök megválasztását és az adatok későbbi felhasználását tekintve, tehát azt és oly módon gyűjteni, ahogyan az a helyi szintű munkát a leginkább támogathatja, ugyanakkor nem jelent felesleges pluszmunkát a kötelező adatszolgáltatáson felül. A kialakításban az iskolai együttműködéseknek is szerepe lehet: a társterületi szakemberek javaslatai alapján még hatékonyabban fordíthatóak az adatok a tanulók támogatására.

Milyen típusú adatok lehetnek:

A számszerűsíthető adatok mellett pl. kérdőívekkel vagy interjús módszerrel gyűjthetőek szövegszerű információk is a tanulók véleményéről, nehézségeiről, problémáiról. (Ezekre ad útmutatást a Lemorzsolódás kockázatának vizsgálata című másik eszközünk.)

Mik a legfontosabb adatok:

A gyűjtött adatok körét és az adatokhoz való hozzáférést minden országban törvények szabályozzák. A nemzetközi felmérések és szakmai anyagok alapján a leggyakrabban gyűjtött személyes adatok a kor, nem, társadalmi háttér, szülők iskolai végzettsége, nemzetiség/állampolgárság, bevándorló háttér, anyanyelv és tartózkodási hely. A leggyakrabban gyűjtött iskolai pályára vonatkozó adatok: évismétlés, hiányzás (lásd erről továbbá a hiányzásra vonatkozó eszközt), oktatási pálya, teljesítmény, sajátos nevelési igény. Bizonyos tantárgyakban elért teljesítmény különösen jó előrejelző jel. Magyar adatok szerint a magyar irodalom    osztályzat az egyik ilyen, emellett a szövegértési és matematikai kompetenciamérés eredményei. Nemzetközi kutatások szintén a nemzeti nyelv és irodalom osztályzatot illetve a matematikát emelték ki, illetve a nemzeti nyelvet mint második nyelvet, tehát e bevándorlók, külföldiek számára oktatott formáját. Ennek fontos tanulsága, hogy érdemes az irodalom és magyar nyelv teljesítményt saját magán túl is kezelni, azaz a lemorzsolódásban való veszélyeztetettségre utaló jelként értelmezni és ennek megfelelően kiemelt figyelmet szánni a gyengén teljesítő tanulóknak.

Nem csak nálunk probléma, hogy az iskolát váltó vagy végképp lemorzsolódó tanulók nem különülnek el a rendszerben. Ennek kiküszöbölésére érdemes volna rendszerszintű után követést bevezetni és az egyes iskolák közötti kommunikációt erősíteni. Ha nincs is ilyen rendszerszintű lehetőség, a pedagógus saját tanulói csoportjára vonatkozóan gyűjtheti ezt az adatot, hogy aztán pontosabb képe legyen a ténylegesen lemorzsolódó tanulók arányáról. Következő lépésként összegyűjtheti az ilyen tanulók jellemzőit élethelyzetük, iskolai magatartásuk, tantárgyi teljesítményük, viselkedésük alapján és kollégáival együttműködésben tervet dolgozhat ki a későbbi hasonló esetek elkerülésére.

Használati útmutató anyagszükséglettel:

  • Excel táblázat
  • számítógép

Mennyire ajánlja ezt az eszközt?


Tempus Pályázatok Képzések Europass Alumni Tudástár Szakmai projektek Nemzetköziesítés

Az oktataskepzes.tka.hu honlapon sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet »