Pregled

 

     

CroCooS – sprečimo osipanje! projekat se sprovodi u okviru Programa celoživotnog učenja Evropske komisije koji ima za cilj da pruži podršku inovativnim rešenjima za smanjenje i prevenciju osipanja. Projekat spada u konkurs Evropske komisije pod nazivom: „Implementacija evropskih strateških ciljeva u obrazovanju i obukama” (EACEA/04/13).

Naziv projekta:

Međusektorsko traganje za načinima prevencije ranog napuštanja škole

Trajanje projekta: 01. maja 2014 – 30. aprila 2017.

Ukupan budžet: 1,062,000 EUR


O CroCoos projektu u Srbiji  

Prerano učeničko napuštanje školovanja (osipanje učenika) je veoma aktuelan i kompleksan problem. On nije samo obrazovni već šire društveni problem. Preko sprečavanja osipanja učenika iz škole utiče se na smanjenje siromaštva i povećanje socijalne inkluzije u zemlji, što su važna pitanja kako za pojedinca i njegovu porodicu, tako i za ekonomski razvoj zemlje. 

CroCoos je međunarodni projekat koji se bavi preventivom osipanja učenika, tj. razvojem sistema za rano otkrivanje učenika koji su u riziku od napuštanja školovanja. Projekat se realizuje u periodu od 2014-2017. godine u pet evropskih zemalja. U okviru projekta, planirano je da se razvijena metodologija za rano otkrivanje učenika u riziku od osipanja (eng. EWS – early warning system) probno primeni u Sloveniji, Mađarskoj  i Srbiji. Nosilac projekta u Srbiji je ekspertska organizacija Obrazovni Forum (www.eduforumsezampro.rs).  Fokus projekta je na srednjim stručnim školama. Dva mentora će kontinuirano u toku jedne godine raditi sa timovima nastavnika iz odabranog uzorka škola na probnoj primeni  ovog sistema. Kroz razvoj ovog projekta u odabranim školama, radiće se i na uspostavljanju i jačanju  saradnje kako škole i lokalne zajednice, tako i međusektorske saradnje između obrazovanja, socijalne brige, zdravstva, zapošljavanja i pravosuđa.    

Pored direktnih rezultata projekta (kao što su razvijen sistem za rano detektovanje učenika koji su u riziku, elektronski priručnik za stručnjake koji se bave ovim pitanjem), važno je i povezivanje rezultata ovog projekta sa drugim merama koje Ministarstvo prosvete i nauke u Srbiji preduzima na sprečavanju i rešavanju problema preranog napuštanja školovanja.

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće