Smernice

Smernice za razvoj Sistema za rano otkrivanje i smanjenje osipanja učenika iz škole 

Ove smernice su nastale u okviru projekta „Međusektorsko traganje za načinima prevencije ranog napuštanja škole” (Cross-sectoral focused solutions for preventing early school leaving - CroCooS)

Autori:

 Maria BOGNAR

Edit GYORIK

Attila HORVATH

Krisztina MIHALYI

Eszter SZEGEDI

Prevod sa engleskog:

 Prof. Dr. Ana PEŠIKAN

Jelena JOKSIMOVIĆ

Projekat je finansiran uz podršku Evropske komisije. Ova publikacija predstavlja isključivo stavove autora i Komisija nije odgovorna za moguće upotrebe prezentovanih  informacija.

Materijal je izadat pod licenncom: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Za upotrebu materijala izvan ove licence možete nas kontaktirati na  http://CroCooS.tka.hu. A za više informacija o CC licenci, pogledajte ovde.

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće