1.2. Ključni koraci u razvoju EWS u instituciji

Izgradnja EWS u instituciji je složen proces koji počinje odlukom da se institucija sistematski posveti prevenciji i smanjivanju osipanja učenika. Celokupan proces se zasniva na formiranju strategije koja pored glavnih ciljeva odgovornih  osoba ili timova (na primer, EWG školski tim) uključuje i druge saradnike, analizu tekuće situacije, kao i glavne efekte koje je potrebno dostići. Koherentan akcioni plan/plan primene takođe je integralni deo procesa u kojem su postavljeni glavni koraci i rokovi za njihovo sprovođenje, identifikovane  su potrebe i resursi, kao i kompetencije osoblja i šta je sve potrebno za izgradnju kapaciteta.

 Glavni elementi koji su neophodni za sveobuhvatan EWS u instituciji

Pravljenje EWS strategije i akcionog plana u školi

 • Posvećenost: uprava institucije odlučuje da je prevencija i smanjenje stope osipanja važna mera za sve u školi.
 • Uspostavljanje EWS tima koji je odgovoran za upravljanje aktivnostima.
 • Dijagnoza tekućeg stanja: kolika je stopa osipanja i  da li je to ozbiljan problem u školi.
 • Postavljanje ciljeva koje bi institucija želela da ostvari i indikatora za njihovo praćenje.
 • Identifikacija potreba i resursa koji stoje na raspolaganju školi ili joj nedostaju: šta je od infrastrukture, od praktično primenjivih znanja, kadra u instituciji i izvan nje neophodno da bi se postigli ciljevi.
 • Plan profesionalnog razvoja zaposlenih (na primer, potrebne obuke, primena inovativnih pedagoških metoda).

 Unapređivanje načina prikupljanja i obrade podataka u školi

 • Određivanje stepena rizika: prikupljanje, analiza i interpretacija podataka o učeniku.
 • Ispitivanje i analiza podataka o učenicima koji su napustili školu, na osnovu tih nalaza određivanje faktora rizika i razvoj metodologije za identifikaciju rizičnih učenika . Ovi podaci se mogu koristiti u prvim fazama rada na EWS.

 Uspostavljanje sistema za praćenje znakova- signala upozorenja

 • Izbor najvažnijih kriterijuma za snimanje stanja i njegovo praćenje (podaci koje je moguće meriti, fenomeni koje je moguće posmatrati, uzimanje u obzir lokalnih specifičnosti).
 • Pronalaženje/razvoj mogućih alatki za snimanje i praćenje stanja.

 Otkrivanje učenika kod kojih postoji rizik da napuste školu

 • Analiza podataka (kvalitativnih i kvantitativnih)
 • Tumačenje podataka
 • Izbor učenika kod kojih treba intervenisati
 • Vođenje zapisnika o procesu koji se sprovodi.

 Planiranje odgovarajuće intervencije

 •   Pravljenje zapisnika o intervenciji:

-       Kako će biti uzete u obzir potrebe učenika koji je u riziku

-       Kako će kadar u školi i van nje sarađivati tokom intervencije­  

- Kako će se intervencija pratiti, evaluirati i dokumentovati­  

- Kako će se nastaviti sa procesom, itd.

 •  Planiranje interventnih aktivnosti na različitimh nivoima:

-       Aktivnosti na nivou škole: uspostavljanje EWS tima, priprema EWS strategije i plana primene, uspostavljanje sistema za prikupljanje podataka i sistema za praćenje i  većeg uključivanja saradnika po potrebi, itd.

-       Aktivnosti na nivou grupe: različite grupne i slobodne aktivnosti, karijerno vođenje, volontiranje, itd.

- Intervencija na individualnom nivou.      

 Intervencija na osnovu individualnog razvojnog plana (IRP)

 • Izbor osoba za vođenje pojedinačnih studija slučaja .
 • Uključivanje učenika u pripremu IRP.
 • Sprovođenje IRP uz saradnju sa neophodnim partnerima (na primer, izgradnja partnerskih odnosa sa roditeljima, ili određenim stručnjacima van škole).
 • Prikupljanje povratnih informacija o tome šta može biti urađeno: praćenje, evaluacija i vođenje dokumentacije o toku  procesa.
 • Pregled iskustava u takozvanim protokolima ili studijama slučaja (pošto su svi slučajevi jedinstveni repertoar protokola sa intervencijama nikada ne može biti iscrpljen, a beleške o prethodnim dobrim rešenjima u praksi korisne su za pružanje pomoći određenom učeniku).

Unapređivanje partnerskih odnosa u školi i izvan nje

 • Određivanje jakih i slabih strana unutar institucije i izvan nje.
 • Uspostavljanje veza sa partnerima iz različitih sektora van škole.
 • Uspostavljanje pravila i platforme za saradnju sa partnerima.

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće