1.1. Šta je EWS sistem u instiuciji

Definicija

U CroCooS projektu EWS predstavlja sistemski alat koji je namenjen obrazovnim institucijama da im pomogne u pravovremenom otkrivanju učenika koji su u riziku da napuste školu i u uspostavljanju i primeni preventivnih mera koje odgovaraju pojedinačnim učenicima. EWS se oslanja na podatke koje je moguće meriti i fenomene koje je moguće posmatrati. Funkcionisanje EWS  sistema zasniva se na nadležnostima institucije i nastavnika kao što su: prikupljanje i obrada odgovarajućih podataka; tumačenje ponašanja učenika i razloga za takvo ponašanje; uspostavljanje preventivnih mera primerenih pojedinim slučajevima; i spremnosti da u rešavanje problema uključe potrebnu pomoć i partnere i izvan škole.

Principi izgradnje EWS u školi

Slika 1 pokazuje pristup, principe i metodologiju koje predlažemo u našem projektu za izgradnju sveobuhvatnog EWS u jednoj instituciji. To je dugoročan proces koji podrazumeva formiranje startegije i plana sprovođenja  i sve vreme u toku razvoja EWS uzima u obzir potrebe brojnih učesnika u instituciji i izvan nje i suočava se sa izazovima koje donose promene, sa izgradnjom poverenja i sa prihvatanjem spoljnje podrške (npr. mentora). Izgradnja EWS sistema za sprečavanje osipanja učenika iz škole zahteva predano angažovanje celokupne institucije, najpre uprave škole, ali i nastavnika, nenastavnog  osoblja, učenika i njihovih roditelja, kao i i nadležnih službi  u okolini škole.

Interventne ativnosti se odvijaju na više nivoa u instituciji (Slika  2). Postoje aktivnosti na nivou škole, na nivou grupe (učenika koji su u riziku, osoblja, itd), kao i aktivnosti koje predstavljaju individualne intervencije koje su napravljene prema potrebama određenog učenika. 

Slika 2: Nivoi aktivnosti EWS u instituciji

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 3: Individualne intervencije  se grade oko učenika

 

 

 

 

 

 

 

Preporučljivo je da se EWS sprovodi od ranih uzrasta, najbolje bi bilo još od predškolskog, ukoliko ne, onda barem od nivoa osnovne škole.  CroCooS projekat sprovodi ovo akciono istraživanje u srednjim stručnim školama, ali principi koji su opisani u projekatskim materijalima mogu se  prilagoditi i drugim obrazovnim nivoima i vrstama obuke. 

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće