2.4. Akcioni plan

 U fazi razvoja EWS ovi kratkoročni planovi se koriste za uvođenje novih aktivnosti i uspostavljanje novih procedura u školi. Akcioni planovi se koriste za uspostavljanje EWS u školi. U tom pogledu osnovni zahtevi za akcioni plan su sledeći:

  -  u skladu je sa strateškim ciljevima

  -  sadrži cilj koji se može meriti: 

  • definiše kriterijume uspeha
  • detaljno opisuje zadatke i
  •  postavlja vremensku skalu

  -  određuje krajnje rokove

  -  dodeljuje zaduženja

  -  sadrži listu osoblja koje će biti aktivno uključeno u rad

  -  sadrži saglasnost uprave škole (vreme i oprema su obezbeđeni).

 Akcioni planovi su, takođe, potrebni za sprovođenje EWS, ali se obično ne nazivaju „akcioni planovi“ u radu sa učenicima već individualni razvojni planovi ili ugovori sa učenicima, ali slede istu logiku. Za vreme sprovođenja EWS u školi, dalji razvoj i napredak, takođe, zahteva akcione planove.

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće