intervencija

Priručnik

 • Delotvorna diskusija

  Delotvorna diskusija sa učenicima je jedan od ključnih elemenata u njihovom ličnom razvoju. Glavni cilj ove diskusije je podržati učenike u pronalaženju odgovora na teškoće sa kojima se susreću u životu i u učenju. Ali kako diskusija može stvarno da pomogne?

 • Delotvorna komunikacija - Strategije efektivne komunikacije nastavnika/mentora

  Adekvatne komunikacione startegije su: svesno i pažljivo planirane, prilagođene i odabrane na osnovu cilljeva koje komunikacijom želimo postići, predviđenih potreba osoba sa kojima komuniciramo i najpogodnije za date okolnosti. One imaju svoju usmenu ili pisanu formu i uključuju znakove neverbalne komunikacije, a nose sa sobom određena pravila i korake ( u skladu sa odabranom strategijom komunikacije).

 • Građenje odnosa

  Građenje odnosa je prvi korak u pružanju podrške učenicima pod rizikom, razvoju pomagačkog odnosa, uspostavljanju dijaloga i podsticanju napretka u njihovom ličnom razvoju.

 • Kako povećati interesovanje učenika?

  Šta bi trebalo da znamo o interesovanjima mladih i načinima na koje se ta interesovanja mogu razvijati.

 • Komunikacija bez osuđivanja

  Komunikacija bez osuđivanja je način prihvatanja osoba sa kojima se ne slažemo. Kada neko usvoji neosuđujući stav, on se odražava na sve njegove/njene stavove i ovaj stav onda počinje da prevladava u njegovim/njenim socijalnim, profesionalnim i svakodnevnim interakcijama.

 • Konstruktivno rešavanje konflikata

  Konstruktivno rešavanje konflikata je pristup rešavanju problema koji počiva na demokratskim principima i pretpostavci da je moguće da obe strane u konfliktu mogu da budu zadovoljne rešenjem. U ovom procesu je neophodna kreativnost za iznalaženje rešenja koje je zadovoljavajuće za obe strane i/ili upotreba određenih komunikacionih metoda.

 • Koraci u diskusiji o slučaju

  Svrha diskusije o slučaju: analiza problema vezanih za planiranje procedura podrške učeniku i upravljanje slučajem. Ovo se realizuje zajedno sa članovima tima koji imaju zadatak da pruže podršku u tumačenju i upravljanju osećanjima osobe koja je pokrenula slučaj. Diskusija o slučaju je zaista razgovor o jednom slučaju, tj. o određenom učeniku na kompleksan način (individua, njena porodica, društvo), sve o...

 • Korak napred – grupna vežba

  Vežba se može koristiti u bilo kom odeljenju ili grupi učenika, kao i za izgradnju bilo kakvog tima. Vežba omogućava: Upoznavanje u bolje razumevanje učenika/članova tima; Razvoj empatije; Razvoj grupne kohezije; Razvoj osećanja prihvatanja i razumevanja od starne grupe; Prepoznavanje u razumevanje razloga za devijantno ili ekstremno ponašanje; Razumevanju ličnih posledica zbog pripadnosti manjihskoj grupi ili...

 • Kreiranje odeljenskog kodeksa ponašanja

  Procedura formulisanja kodeksa ponašanja u odeljenju.

 • Odnos nastavnik-učenik

  Efikasna i profesionalna komunikacija između nastavnika i učenika predstavlja mnogo više od pukog međusobnog razgovora. Ona uključuje: konstantno razvijanje poverenja, posebne veštine slušanja i konverzacije, davanje pravovremenih, konstruktivnih povratnih informacija, svesnost o sopstvenom neverbalnom izražavanju, dobro uspostavljene i iskomunicirane uloge i granice u datom odnosu.

 • Okrugli sto za partnere

  Mnoge organizacije i institucije za pružanje pomoći se bave problemima i porodice i dece. Retko se ipak radi sa udruženim zahtevima obeju strana (dece i porodice) jer to zahteva velik napor i neizvesne efekte. Škola svakako može unaprediti resurse za rad sa decom kojoj je pomoć potrebna uključujući organizacije i predstavnike institucija oko same škole.

 • Pravljenje profila osobe

  Pravljenje profila osobe je kratko upoznavanje sa učenikom, koje sadrži ključne informacije koje timu pomažu da razume učenika i pronađe najbolji način da mu pruži podršku. Učenik može da ima više profila, što zavisi od svrhe samog profila. Jedan profil timu pomaže da dobije podatke o učenikovom kućnom okruženju, drugi o tome šta on/ona rade u svoje slobodno vreme itd.

 • Pričanje priča

  Kratki filmovi sa pričanjem priče su korisna alatka za rad sa učenicima koji rano napuštaju školu ili pohađaju škole iz programa “druge šanse”. Filmovi mogu pokrenuti diskusiju o verovanjima, shvatanjima, mišljenjima i stereotipima o učenicima koji napuštaju školu.

 • Tačke gledišta

  Ova alatka pruža način za praćenje, posmatranje i što ranije identifikovanje signala upozorenja vezanih za ponašanje učenika u riziku od osipanja.

 • Uspostavljanje Individualnog plana razvoja (IPR)

  Izrada IPR je proces u kom se radi na razvoju učenika tako što je učenik aktivno uključen. IPR se zasniva na jednoj od osnovnih pretopostavki uspešnog razvoja. Mnogo više izgled aza promenu ima kada je učenik svestan šta s eočekuje od njega i šta on/ona sam/a može očekivati od drugih. Planiranje, evaluaciju pružene pomoći I svaku vrstu razmene ideja o slučaju važno je organizovati tako da učenik može...

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće