Komentari

TKA Tudásközpont Thank you for your suggestion and feedback. Your suggestion about scales would be useful for different kind of usage. Хвала на сугестији и повратне информације. Ваш предлог о размерама би било корисно за разне врсте употребе. odgovoriti - 2016.10.03. 14:38
Velibor Jankovic Примењиво у раду са васпитачима и наставницима, најбоље на одељењском већу и Педагошком већу у дому ученика. Отвара простор да се додатно разговара о деци у ризику и да се траже и решења, а не само да се препознаје проблем. Евентуалну тешкоћу представљају различити критеријуми наставника приликом процене учениковог понашања, нарочито уколико се покуша и квантификовање промене. Можда би могла да се користи седмостепена скала за процену промене, (-3 до 3, од нежељене до жељене односно позитивне промене). odgovoriti - 2016.10.03. 13:35

Pitaj eksperta

Preuzmi alatku

Klikni na dugme Preuzimanje za PDF verziju alatke koju možeš lako da odštampaš

preuzimanje

Tačke gledišta

Ova alatka pruža način za praćenje, posmatranje i što ranije identifikovanje signala upozorenja vezanih za ponašanje učenika u riziku od osipanja.

Da bi se identifikovali signali upozorenja koji su povezani sa ponašanjem potrebno je kontinuirano praćenje signala kao što su dosada u odeljenju (niska motivacija), drastične promene u ponašanju (agresivnost, introverzija, razuzdano ponašanje), vršnjačko nasilništvo (bilo da je učenik u riziku nasilnik ili žrtva). Ovi signali se mogu pojaviti odjednom ili mogu biti latentni.

Jednom učeniku nastavu drži više nastavnika, koji imaju različite percepcije, odnos i stav prema istom učeniku. Dešava se da i svi imaju sasvim različitu sliku o tom učeniku u zavisnosti od odnosa koji imaju sa učenikom. Takođe, učenici se različito ponašaju kod različitih nastavnika. Stoga je veoma korisno da nastavnici s vremena na vreme podele svoje viđenje određenog učenika međusobno kako bi se signali upozorenja mogli registrovati što ranije. Razredne starešine tako mogu organizovati sastanke u vezi određenog učenika sa svim nastavnicima svakog tromesečija ili polugodišta po potrebi.

Koraci u diskusiji:

 • Razredni starešina unapred obaveštava nastavnike o vremenu, mestu i temi sastanka;
 • Glavna tema bi trebalo da budu promene u ponašanju određenog učenika;
 • Razredni starešina zamoli sve učesnike sastanka da se pripreme tako što će reflektovati na slučaj svakog učenika o kom će se razgovarati;
 • Na početku sastnaka razredni starešina podeli svima spisak sa imenima učenika o kojima se diskutuje;
 • Zatim čita jedno po jedno ime;
 • Učesnici iznose svoje mišljenje o ponašanju svakog učenika i promenama koje su zapazili;
 • Stil komunikacije bi trebalo da bude veoma jednostavan (npr. On je veoma stidljiv; viče nekada na druge učenike; dosađuje se na mojim časovima itd.)
 • Nije neophodno da svaki učesnik kaže ponešto o svakom učeniku;
 • Razredni starešina vodi beleške;
 • U slučaju kada se više nastavnika slaže oko viđenja neke promene u ponašanju učenika potrebno je i dogovoriti se oko zajedničke akcije podrške tom učeniku;
 • Jedna moguća intervencija je eksplorativni intervju sa učenikom a koji će voditi nastavnik ili neko iz EWS tima (tima za borbu protiv osipanja) kome učenik najviše veruje;
 • Grupa nastavnika se dogovori o intervencijama i odgovornim osobama ili jednoj odgovornoj osobi;
 • Razredni starešina vodi zapisnik sa posebnim naglaskom na faktorima rizika koji kasnije šalje svim učesnicima i eventualno ga koristi pre sledećeg sastanka;
 • Razredni starešina informiše i konsultuje EWS tim o intervencijama koje su planirane;
 • Razredni starešina vodi intervencije uz podršku EWS tima.

Koliko Vam je koristila ova alatka?


Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće