Komentari

Vesna Vuković Iskoristili smo ideju i prepravili ovaj alat: Scenario radionice Korak napred: 1. Moderator učenicima daje instrukciju da stanu duž školskog igrališta i uhvate se za ruke. Odeljenjske starešine su pozicionirane iza učenika. Moderator je na rastojanju od nekoliko metara ispred grupe. 2.Učenicima se objašnjava da će im biti postavljen niz pitanja. Ukoliko je njihov odgovor na postavljeno pitanje DA, napraviće korak napred. Ukoliko je njihov odgovor na postavljeno pitanje NE, neće se pomerati. Moderator naglašava da je od izuzetne važnosti da jedni drugima ne puštaju ruke bez obzira na tok radionice. 3. Moderator postavlja pitanja u vezi sa faktorima koji determiniraju proces obrazovanja: - da li ste sami izabrali zanimanje za koje se obrazujete - da li imate podršku porodice u procesu obrazovanja - da li se vaša porodica suočava sa finansijskim problemima - da li se u školi osećate bezbedno - da li ste u procesu školovanja trpeli neki oblik vršnjačkog nasilja - da li imate probleme u učenju - da li imate podršku odeljenjskog starešine - jeste li zadovoljni izborom škole - mislite li da je važno da nastavite školovanje - volite li da učite 4. U zavisnosti od raspoloživog prostora i veličine grupe, pitanja se mogu dodavati dok grupa ne dođe do moderatora. Moderator prati kretanje učenika i kada uoči da je neko od učenika na 2 pitanja dao negativan odgovor (grupa se pomerila 2 koraka napred i da može doći do prekidanja lanca učenika) daje instrukciju: Molim odeljenjske starešine da pomognu učenicima da se kreću unapred. Odeljenjske starešine ''poguraju'' učenike koji su zaostali i izjednače ih u postignućima sa ostatkom grupe. Evaluacija dnevnih aktivnosti realizovana je postavljanjem pitanja: - da li vam se dopao današnji izlet - da li Škola treba češće da organizuje ovakve aktivnosti Na postavljena pitanja cela grupa je odgovarala pozitivno i kretala napred. 5. Odeljenjske starešine i rukovodilac EWS tima su, kroz grupne diskusije, sa učenicima izveli zaključak da nemaju svi u školi iste šanse za sticanje obrazovanja i da različiti faktori utiču na taj proces. Posebno su akcentovana pitanja o ulozi i značaju vršnjaka i odeljenjskih starešina u procesu obrazovanja. Pitanja za diskusiju: - kako ste se osećali kada se grupa kretala brže od vas? - kako ste se osećali kada su vam odeljenjske starešine pomagale? - da li primećujete učenike koji se suočavaju sa objektivnim problemima u toku obrazovanja? - da li ste bili u prilici da pomognete nekim školskim drugovima u savladavanju prepreka? - da li je vama nekada bila potrebna pomoć vršnjaka ili nastavnika u toku školovanja? Broj i vrsta pitanja se mogu menjati u zavisnosti od veličine grupe i raspoloživog vremena. Radionica ze završava tako što moderator sumira diskusiju i naglašava značaj obrazovanja i pojedinačne uloge učesnika u procesu. Aktivnosti su realizovane u školskom dvorištu. odgovoriti - 2016.11.21. 13:05
TKA Tudásközpont Thank you for your useful comment and wish you successful semester. "ми смо веома драго да добре вести" odgovoriti - 2016.09.02. 09:53
Isidora Vukov Ученици су радо прихватили радионицу и активност се одвијала у позитивном расположењу.Стимулисала их је неизвесност јер нису знали циљ, а на крају су били изненађени исходом. Пошто су нам учионице недовољно простране и проходне за ову вежбу, изводили смо је у дворишту, што им се свидело. Вежба је отворила простор за дискусију о друштвеним привилегијама, дискриминацији, стигматизацији. Утисак је да смо овом алатком успели да сензибилирамо ученике за ову проблематику и да отворимо могућност за промоцију хуманих вредности, као и значају образовања и стицања дипломе и звања. odgovoriti - 2016.09.02. 08:43

Pitaj eksperta

Preuzmi alatku

Klikni na dugme Preuzimanje za PDF verziju alatke koju možeš lako da odštampaš

preuzimanje

Korak napred – grupna vežba

Vežba se može koristiti u bilo kom odeljenju ili grupi učenika, kao i za izgradnju bilo kakvog tima. Vežba omogućava: Upoznavanje u bolje razumevanje učenika/članova tima; Razvoj empatije; Razvoj grupne kohezije; Razvoj osećanja prihvatanja i razumevanja od starne grupe; Prepoznavanje u razumevanje razloga za devijantno ili ekstremno ponašanje; Razumevanju ličnih posledica zbog pripadnosti manjihskoj grupi ili subkulturi.

Veličina grupe u kojoj se može primenjivati: 10-20 osoba.

Vremenski okvir: 60 minuta.

Neophodni materijal: karte za igru uloga.

Priprema:

 •      Pročitajte zadatak pažljivo i pogledajte listu “Situacije i događaji”. Prilagodite je grupi sa kojom radite.
 •      Pripremite karte za igru uloga za svakog učesnika.

Procesi:

1.    Kreirajte smirenu atmosferu, možete se poslužiti nekom umirujućom muzikom u pozadini. Zamolite učesnike da budu potpuno tihi.

2.    Svaki učesnik izvlači po jednu kartu slučajnim postupkom. Zamolite ih da zadrže karte i da ih nikome ne pokazuju.

ULOGE

Vi ste nezaposlena, samohrana majka.

Vi ste ćerka menadžera banke. Studirate ekonomiju.

Vi ste celodnevno posvećena majka šestoro dece, u nemogućnosti da se ponovo zaposlite.

Vi ste mlad čovek koji mora koristiti kolica da bi se kretao.

Vi ste sedamnaestogodišnja Romkinja koja nije završila osnovnu školu.

Vi ste srednjovečna žena inficirana HIV-om.

Vi ste Rom od 24 godine, nezaposlen.

Vi ste ilegalni imigrant (vaših godina i pola).

Vi ste predsednik/ca političke omladinske organizacije, “roditeljska partija” koja je trenutno na vlasti.

Vi ste sin kineskog imigranta. Vaš otac ima uspešan lanac restorana brze hrane.

Vi ste ćerka ambasadora SAD u Srbiji.

Vi ste vlasnik/ca uspešne kompanije za izvoz i uvoz.

Vi ste penzionisan/a radnik/ca fabrike obuće.

Vi ste devojka/momak/prijatelj mladog umetnika zavisnog od heroina.

Vi ste dete mlade neudate majke.

Vi ste beskućnik koji ima 27 godina.

Vi ste devetnaestogodišnji sin farmera.

Vi ste bogati student.

Vi ste majka na porodiljskom odsustvu koja redovno trpi nasilje od svog muža.

Vi ste nezaposlena Romkinja sa petoro dece.

Vi ste nastavnik koji radi sa decom sa smetnjama u razvoju.

Vi ste direktor škole u kojoj uče dominantno deca sa smetnjama u razvoju.

Vi ste nastavnik koji radi u elitnoj školi.

Vi ste direktor elitne škole.

   1.    Zamolimo učesnike da sednu i pročitaju svoje karte sa ulogama.

   2.    Sada ih zamolite da zamisle sebe u ulozi koja im je data. Da biste im pomogli možete pročitati sledeća pitanja, ostavljajući pauze između pitanja kako bi učesnici mogli da zamisle svoje odgovore.

        -    Kako je izgledalo tvoje detinjstvo? U kakvoj kući si živeo/la? Koje igre si igrao/la? Čime su se bavili tvoji roditelji?

        -   Kako živiš danas? Gde radiš, sa kim provodiš slobodno vreme? Šta radiš ujutru, popodne, a šta uveče?

        -  Gde živiš? Koliki je tvoj mesečni prihod? Šta radiš u svoje slobodno vreme? Šta radiš kada si na odmoru?

        -  Šta te uznemiruje, i čega se plašiš?

   3.     Sada zamolite učesnike da budu sasvim tihi i da formiraju liniju držeći se za ruke (kao startna linija).

   4.     Recite učesnicima da ćete čitati kolekciju situacija i događaja. Svaki put, kada u skladu sa ulogom neko može da odgovori sa “DA” potrebno je da ta osoba napravi jedan korak napred. Za slučaj da je odgovor “NE” osoba ostaje na istom mestu.

   5.     Čitajte situacije jednu po jednu. Pravite pauze između situacija.

Situacije koje nas teraju na korak napred ili na ostajanje u mestu.

Kada pročitate situacije dajući učesnicima vreme da iskorače ne pitajte ih gde se nalaze u odnosu na ostale.

-       Nikada niste imali finansijsku krizu.

-       Vaši životni uslovi su prilično dobri, imate televiziju i telefon.

-       Imate osećaj da je vaš maternji jezik, religija i kultuira prihvaćena u društvu u kom živite.

-       Osećate da se vaše mišljenje o različitim društvenim i političkim temama čuje.

-       Ljudi vam se obraćaju za savet u raznim situacijama.

-       Ne plašite se da vas policija može uhapsiti.

-       Znate kome možete da se obratite za pomoć kada vam je to potrebno.

-       Nikada niste osetili diskriminaciju po nekom osnovu.

-       Imate sigurnu socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

-       Možete priuštiti sebi da jednom godišnje pođete na odmor.

-       Možete priuštiti sebi da pozovete prijatelje kod vas kući na večeru.

-       Vaš život je interesantan, optimistični ste u pogledu svoje budućnosti.  

-       Osećate da možete da učite i praktikujete profesiju koju ste odabrali.

-       Ne plašite se da će vas na ulici neko napasti ili zastrašivati.

-       Ne plašite se da će vas napasti ili zastrašivati u medijima.

-       Možete da glasate i na lokalnim i na nacionalnim izborima.

-       Ne morate da brinete za svoju decu dok su u školi.

-       Sa porodicom i prijateljima možete da slavite svoje najvažnije verske praznike.

-       Možete prisustvovati međunarodnim seminarima u inostranstvu.

-       Možete priuštiti sebi da bar jednom sedmično pođete u bioskop.

-       Niste zabrinuti za budućnost vaše dece.

-       Možete priuštiti sebi da kupite novu odeću bar na svaka tri meseca.

-       Možete da se zaljubite u bilo koju osobu koju odaberete.

-       Osećate da je vaše znanje i ekspertiza cenjeno u društvu u kom živite.

-       Umete da uspešno koristite internet za stavri koje su vam potrebne.

Hajde da napravimo korak napred!

   6.   Na kraju pitajte učesnike šta misle o svojoj poziciji u odnosu na ostale.

   7.    Zatim pre razmene nakon aktivnosti dajte učesnicima par minuta da sede u krugu i vrate se u svoje originalne uloge.

Diskusija i razmena:

 1. Pitajte učesnike šta misle da se dogodilo tokom vežbe i šta misle o ovoj vežbi. Zatim nastavite diskusiju o tom iskustvu i onome šta su naučili iz njega.
 2. Kako su se osećali oni koji su pravili korake napred, a kako oni koji su ostajali na istom mestu.
 3. Kada su oni koji su imali priliku da često iskorače primetili da neki zaostaju?
 4. Ko je poželeo da pusti ruku ili da mu ruka bude puštena?
 5. Kome je bilo jako teško da pusti ruku drugara koji stoji pored? Zašto? Kako se osećao/la kada je morao/la da pusti ruku?
 6. Da li su učesnici uspeli da pogode koje uloge imaju ostali (u ovoj fazi svi mogu otkriti svoje uloge)?
 7. Koliko je lako ili teško bilo igrati različite uloge? Kako su zamišljali osobu koju su predstavljali?
 8. Da li ova vežba predstavlja društvo i na koji način?
 9. Koja ljudska prava su vezana za situacije iz vežbe? Da li je iko osetio da su njegova/njena ljudska prava bila povređena?
 10. Važno je naglasiti da nije važno ako neko misli da je neki učesnik mogao napraviti više koraka iz date uloge, važno je kako se taj učesnik osećao iznutra igrajući tu ulogu ili predstavljajući tu osobu.

 

 

 

 

 

 

 

Koliko Vam je koristila ova alatka?


Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće