Pitaj eksperta

Preuzmi alatku

Klikni na dugme Preuzimanje za PDF verziju alatke koju možeš lako da odštampaš

preuzimanje

Delotvorna komunikacija - Strategije efektivne komunikacije nastavnika/mentora

Adekvatne komunikacione startegije su: svesno i pažljivo planirane, prilagođene i odabrane na osnovu cilljeva koje komunikacijom želimo postići, predviđenih potreba osoba sa kojima komuniciramo i najpogodnije za date okolnosti. One imaju svoju usmenu ili pisanu formu i uključuju znakove neverbalne komunikacije, a nose sa sobom određena pravila i korake ( u skladu sa odabranom strategijom komunikacije).

Komunikacione strategije se mogu razlikovati prema višestrukim kriterijumima.

 • Prema principu na kome su zasnovane razlikujemo: autokratske, demokratske i permisivne strategije.

Najveći broj efektivnih komunikacionih strategija na relaciji nastavnik-učenik su bazirane na demokratskom principu i imaju humanističko-psihološki pristup. U ovom pristupu se akteri komunikacije tretiraju kao jednake strane koje zavređuju poštovanje kao jedinstvene individue, čije su misli, vreme i vrednosti vredni pažnje.

 • Prema odbranom stilu  komunikacije razlikujemo: formalne i neformalne strategije.
 • Prema stepenu emocionalnog ulaganja u situaciju
 • Prema cilju svake sesije u toku komunikacije
 • Prema vremenu koje imamo na rspolaganju za ceo proces:

Na primer: Kratak telefonski razgovor može poslužiti informisanju, pružanju podrške i aktivnom slušanju učenika. Njegov cilj može biti mala pomoć u pravom trenutku, dok ne budemo imali više vremena  da stupimo u isplanirani komunikacioni proces u kome možemo biti totalno posvećeni datom učeniku.

 • Prema ulozi koju nastavnik kao sagovornik može da preuzme:

v  Trener – ovaj pristup je najbolje koristiti u situacijama kada učenik ima kapaciteta za rešavanje problema, ali se u  datom momentu nalazi u nekoj vrsti blokade.

v  Mentor – ovaj pristup je najbolje koristiti u situacijama kada je sagovorniku neophodno stalno vođenje u vidu informacija, saveta ili povremene neformalne i prijateljske podrške.

v  Terapeutski pristup – se koristi kada je cilj pomoći postizanje emotivne ravnoteže.

v  Informišući pristup - cilj je da se sagovorniku obezbede adekvatne i najnovije informacije .

v  Poslovne strategije- za koje nećemo u ovom trenutku ulaziti u detalje.

 •  Prema korišćenim komunikacionim strategijama:

 Preporučene, koje imaju ispisane procese: NNK, TET ili drugi modeli podučavanja.

 •  Delotvorne strategije komunikacije:

 

1. Strategije akivnog slušanja:

 •  Prestanite sa svim drugim aktivnostima i fokusirajte se na osobu- posvetite   sagovorniku punu pažnju 
 • Obratite pažnju na neverbalne poruke,  govor tela.
 • Tražite suštinu- pokušajte da shvatite smisao sagovornikovih misli, fokusirajte se na bitne ideje i ključne detalje.
 • Budite empatični – zamislite kako biste se vi u datim okolnostima osećali.
 • Pitajte sagovornika za pojašnjenja.

 

2. Strategije tačnijeg opažanja:

 • Analizirajte i proveravajte svoja zapažanja– stalno proveravajte sa sagovornikom jeste li ga ispravno razumeli.
 • Radite na unapređenju samo-opažanja- uvek tražite iskren i konstruktivan

feed back (povratnu informaciju) kao biste proširili svoju samosvest.

 • Fokusirajte se na druge - razvijajte svoje sposobnosti fokusiranja na druge

 

3. Strategije efikasne verbalne komunikacije:

 • Fokusirajte se na temu, ne na osobu -  pokušajte da ne shvatate sve lično,            koristite empatiju, NNK i druge tehnike za razumevanje i rešavanje problema.
 • Budite iskreni, pre nego manipulativni – komunicirajte u skladu sa svojim iskrenim mišljenjem i osećanjima, budite pošteni prema sebi i otvoreno koristite Ja-Poruke
 • Pokažite emapatiju umesto da se distancirate - zadržite profesionalnu       distancu, ali pokažite saosećanje, koristite Ja-Poruke.
 • Budite fleksibilni i otvoreni za drugačije načine posmatranja stvari -          različitost vodi do kreativnosti.
 • Uvažavajte sebe i svoja iskustva.
 • Predstavite sebe kao jednakog, a ne kao nadređenog.
 • Koristite afirmativne odgovore - odgovarajte na način koji stavlja do znanja da poštujete tuđa iskustva, njihova prava, njihove misli i osećanja. 

Koliko Vam je koristila ova alatka?


Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće