Komentari

TKA Tudásközpont Your feedback is very detailed and useful for any kind of user of this toolkit and website. You undertook critical topics but nice to hear that you could work effectively with your open-minded students. Thank you and let us congratulate. Ваш коментар је веома детаљан и користан за сваку врсту корисника овог алата и сајту. предузела ти критичне теме, али драго ми је да чујем да бисте могли да ефикасно раде са отвореног ума студенте. Хвала и да нам честитају. odgovoriti - 2016.09.22. 16:51
Isidora Vukov Алат је коришћен у у одељењима других и трећих разреда свих смерова.Употребили смо филмове на српском језику, јер је већини ученика тешко да прате филм без превода у условима групног гледања у учионици. Определили смо се за филмове који обрађују теме везане за различите облике ризичног понашања, из циклуса „Моја прича“. Теме одабраних филмова су : вршњачко насиље (физичко, психосоцијално, електронско), употреба психоактивних супстанци, незаштићен секс, поремећаји исхране.Један од одабраних филмова експлицитно указује на последице превременог напуштања школе – Филм Економско-туристичке школе из Новог Пазара „Не понижавај“..Састанак је одржан са ученицима који су под рииком од осипања након погледаних филмова. протекао успешно, а код присутних ученика утврђен је идентичан узрок изостајања – поремећај сна , замена ноћног за дневно спавање, уз немогућност и немотивисаност да ујутру дођу у школу. Ученици су били отворени, сарадљиви, узајамно су разменили лична искуства. Нисмо приметили недостатке при коришћењу овог алата. odgovoriti - 2016.09.22. 10:10

Pitaj eksperta

Preuzmi alatku

Klikni na dugme Preuzimanje za PDF verziju alatke koju možeš lako da odštampaš

preuzimanje

Pričanje priča

Kratki filmovi sa pričanjem priče su korisna alatka za rad sa učenicima koji rano napuštaju školu ili pohađaju škole iz programa “druge šanse”. Filmovi mogu pokrenuti diskusiju o verovanjima, shvatanjima, mišljenjima i stereotipima o učenicima koji napuštaju školu.

Izvor:  http://rapport-llp.eu/videos/   

Na ovom linku možete pronaći kratke (4-6 minuta) priče iz osam različitih zemalja. Postoji priča o dvoje mladih ljudi sa istim socio-ekonomskim poreklom od kojih jedna osoba napušta školovanje dok druga završava u redovnom roku.

Izaberite jedan film. Filmovi su strukturisani po segmentima: uvod, moja priča, moja poruka. Prikažite film po delovima. Nakon svakog dela zaustavite film i vodite diskusiju. Neka od pitanja za vođenje diskusije mogu biti:

(Uvod) Kako zamišljaš priču ovih osoba?

(Moja priča) Koja je tvoja priča?

Da li prepoznaješ neku sličnost između sebe i osobe iz videa?

U čemu uživaš, a u čemu ne u svojoj školi?

Šta bi promenio/la u svojoj školi?

Zašto ideš u školu?

(Moja poruka) Kakva bi bila škola iz snova? U parovima ili malim grupama učenici nacrtaju ilustraciju škole iz snova i zatim organizujete izložbu crteža u diskusiju o njima.

Možete organizovati i da učenici naprave svoje video priče.  

Koliko Vam je koristila ova alatka?


Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće