Komentari

TKA Tudásközpont Thank you for trying this tool and also thank you very much for your every opinions and suggestions how to use it effectively. Have a successful and nice semester in the autumn. Хвала што сте испробали овај алат, као и хвала вам за сваку ваше мишљење и сугестије како да се ефикасно користе. Имају успешну и леп семестар у јесен. odgovoriti - 2016.09.22. 16:46
Isidora Vukov Успешно их примењује одељењски старешина трећег разреда смера техничар хортикултуре. Циљ овог алата је да се прикупе потребне информације које би нам помогле да што ефикасније решавамо проблеме унутра разреда.У овом одељењу било је доста проблема, али су они успешно превазиђени применом ове алатке. Ефекат је веома видљив и поитиван,, сви групни параметри успешности одељења , као и индивидуални,побољшани су, одељење је сада компактно, дисциплиновано, са усвојеним одељењским кодексом, често преузимају групну иницијативу када треба решити актуелни проблем. За једну ученицу из овог одељења је израђен и индивидуални план подршке, а свакако је и ова алатка помогла да се ученца боље уклопи у одељење, те да остали ђаци имају више раумевања за њу. Ова алатка је, према нашем мишљењу, једна од најделотворнији и врло је употребљива. Разредне старешине уз помоћ овог алата лако могу стећи поврење својих ученика. odgovoriti - 2016.09.22. 10:31
Vesna Vuković Oпис ситуације – сврха употребе алата: Алат je коришћен у одељењу I2, образовни профил ветеринарски техничар. Алат је одабран за рад са учеником који је ews упитником идентификован као ученик под високим ризиком од раног напуштаља школовања (висок број изостанака, дисциплински прекршаји). Примарни циљ је био да се дође до прецизнијих информација које би помогле у утврђивању разлога због којих ученик често изостаје са наставе и показује агресивно понашање у односу према вршњацима (и у одељењу и у дому). Поред тога, на овај начин су наставници имали прилику да се упознају са ставовима ученика, као и проблемима на које наилази при адаптацији на нову средину. Добре стране алата – употребљиво и корисно: Употребом овог алата успоставља се однос међусобног поверења између наставника и ученика. Поред тога, ученик се ставља у позицију да активно размишља о свом статусу и почиње да препознаје да школа и наставници брину о њему. Недостаци алата: Нису уочени недостаци. Препоруке при употреби алата: (а) у зависности од специфичне ситуације, пажљиво бирати место вођења дискусије (амбијент, број присутних, време разговора); (б) начин затварања дискусије је битан, у смислу да мора бора бити оптимистичан и садржати добру прогнозу по ученика, без обзира на проблем. odgovoriti - 2016.09.12. 06:32
TKA Tudásközpont Thank you for your kind comments about advantages and disadvantages and we are also say thank you for your suggestions. We wish you a successful semester and constructive usage of the toolkit! If you have any more comments or suggestions to other tools as well, please, do not hesitate to give more remarks and comments. Хвала на љубазним коментарима о Предности и недостаци и кажемо хвала на сугестијама. Желимо вам успешну семестар и Конструктивна употреба на алата. Ако имате више коментаре или предлоге у другим алатима као и, молим те, не устручавајте се да више примедбе и коментаре. odgovoriti - 2016.09.07. 12:16
Vesna Vuković Oпис ситуације – сврха употребе алата: Алати који су коришћени у одељењу I3, образовни профил пекар. Алат је одабран за рад са учеником који је ews уп odgovoriti - 2016.09.07. 12:07
Vesna Vuković Oпис ситуације – сврха употребе алата: Алати који су коришћени у одељењу I3, образовни профил пекар. Алат је одабран за рад са учеником који је ews упитником идентификован као ученик под високим ризиком од раног напуштаља школовања (висок број изостанака, понављао разред у основној школи, трпи вршњачко насиље), као и код ученице код које је ews упитником идентификован велики број изостанака, пад школског успеха, промене у понашању и присутно вршњачко насиље. Добре стране алата – употребљиво и корисно: Употребом овог алата успоставља се однос међусобног поверења између наставника и ученика. Поред тога, ученик се ставља у позицију да активно размишља о свом статусу и ученик стиче свест о томе да школа и наставници брину о њему. Недостаци алата: Нису уочени недостаци. Препоруке за употребу: а) у зависности од специфичне ситуације, пажљиво бирати место вођења дискусије – окружење може и мора бити различито (амбијент, број присутних, време разговора); б) храбрити ученика да вербализује ставове, очекивања и стрепње. odgovoriti - 2016.09.07. 12:07
Vesna Vuković Oпис ситуације – сврха употребе алата: Алат је коришћен у одељењу I1, образовни профил пољопривредни техничар. Алат је одабран за рад са учеником који је ews упитником идентификован као ученик под високим ризиком од раног напуштаља школовања (висок број изостанака и присутно вршњачко насиље), као и код ученице код које је ews упитником идентификован велики пад школског успеха и промене у понашању. Циљ примене алата био је прикупљање потребних информација. Добре стране алата – употребљиво и корисно: Употребом овог алата успоставља се однос међусобног поверења између наставника и ученика. Кроз дискусију су нарочито сагледане специфичне ситуације односа у породицама (ученик долази из презаштићене средине, јако тешко је текла адаптација на нове услове а ученица је из нефункционалне породице у којој мајка нема позицију родитељског ауторитета, а отац 45је опажен као незаинтересован за девојчицу). Недостаци алата: Нису уочени недостаци. Препоруке за употребу: ₋ у зависности од специфичне ситуације, пажљиво бирати место вођења дискусије – окружење може и мора бити различито (амбијент, број присутних, време разговора) ₋ храбрити ученика да вербализује ставове, очекивања и стрепње ₋ бити пажљив у саветовању ученика и родитеља ₋ не осуђивати пропусте родитеља odgovoriti - 2016.09.07. 12:00

Pitaj eksperta

Preuzmi alatku

Klikni na dugme Preuzimanje za PDF verziju alatke koju možeš lako da odštampaš

preuzimanje

Delotvorna diskusija

Delotvorna diskusija sa učenicima je jedan od ključnih elemenata u njihovom ličnom razvoju. Glavni cilj ove diskusije je podržati učenike u pronalaženju odgovora na teškoće sa kojima se susreću u životu i u učenju. Ali kako diskusija može stvarno da pomogne?

Cilj delotvorne diskusije je da podrži učenike u donošenju odluka o razvoju njihove ličnosti, individualnosti, vrednosti, i pronalaženja sopstvenog puta u životu. Naš zadatak svakako nije da ih navedemo da žive onako kako verujemo da je najbolje, već da ih podržimo da žive svoj život.

Stav u delotvornoj diskusiji:

  • Naš fokus je na osobi ne na učeniku
  • Učestvujemo u ovoj diskusiji kao osoba ne kao nastavnik
  • U pitanju nije naša sposobnost da vodimo diskusiju, već naša iskrena želja da pomognemo učeniku.

Učenici moraju osetiti našu iskrenu želju da bi se otvorili i bili iskreni prema nama. Mi ne znamo više od učenika, možda samo znamo neke druge načine. Važno je i da prihvatimo i jasno kažemo da ne znamo odgovore na sva pitanja. To podstiče i našu autentičnost.

Kako diskusija postaje delotvorna?

Postoje dva učesnika u delotvornoj diskusiji: pomagač (nastavnik) i klijent (učenik). Njihovo učestvovanje se razlikuje jedino po tome što je nastavnik svesniji svoje uloge. Nastavnik mora napraviti atmosferu u kojoj se učenik oseća emocionalno sigurno. Ova diskusija nije isto što i savetovanje već je to samo postavljanje situacije u kojoj učenik može da razmišlja „na glas“ i da postavlja šitanja i dolazi do odgovora i rešenja za svoje probleme. Glavni zadatak nastavnika (pomagača) je da postavlja prava pitanja.

Kada bi trebalo da pričamo?

Sve dok se sa učenicima ne izgradi odnos pun poverenja potrebno je da iniciramo diskusije često i u svim situacijama kada smo sa učenicima. Čak je i časove opravdano prekinuti kada učenici iniciraju neku zanimljivu temu. Nakon pomaganja u takvim situacijama odnos sa učenicima će napredovati i tada se može napraviti sistem u kom ćemo redovno razgovarati na unapred dogovorene teme i vreme.  

O čemu da razgovaramo?

Pustite učenike da iniciraju bilo koju temu, ne odbacujte nijedno pitanje. Njihove priče, teme, pitanja ideje i problemi su važni ma koji da su. Mi ne moramo biti eksperti u toj oblasti, štaviše to je odlična prilika za građenje odnosa kada nas učenik upozna sa novom temom.

Isto tako, mi možemo podsticati diskusije o opštim stvarima vezanim za učenje, ponašanje, situacije u odeljenju i sl. Tako možemo međusobno deliti osećanja, sumnje, probleme, ideje o zajedničkom poslu, zadovoljstvima i teškoćama tokom nastave. Dajmo im priliku da i oni razgovaraju na ove teme i tako se gradi odnos pun poverenja.

Gde bismo trebali da vodimo diskusije?

Sama diskusija je važnija od mesta na kom se dešava. Bilo koje mesto koje odgovara obema stranama je u redu. Zapravo, kada se izgradi poverenje uvidećete da se duboka diskusija može voditi bilo gde. Naravno, dobro je imati mirnu prostoriju, ali ukoliko je nemate nemojte propustiti situaciju u kojoj možete započeti diskusiju koja može pomoći učeniku.

Koliko dugo bi trebalo da traje diskusija?

Zavisi od situacije, ali samo trajanje nije toliko važno. Beskrajne diskusije nisu od koristi. Šta je važno je da nastavnik (pomagač) bude svestan cilja diskusije, dakle onoga šta želi da postigne diskusijom. Ne bi trebalo nastojati da se sve reši odjednom. Krećite se korak po korak. Dobro je utvrditi okvire unapred, koliko vremena dajemo jedni drugima. Kada se završi diskusija dobro je utvrditi termin sledeće.

Kako zatvoriti diskusiju?

Važno je sumirati šta se desilo tokom diskusije. Možemo se dogovoriti oko: zadataka, razmišljanju o nekim pitanjima do sledećeg sastanka itd. Veoma je motivišuće kada možemo da zatvorimo diskusiju na vedar i pozitivan način – posebno kada je u pitanju neka teška tema.

Da li moramo da damo savet?

U slučaju kada učenik nema dovoljno informacija ili je u krizi možemo dati savet. Kada je u pitanju stil života ili ponašanja to bi trebalo izbegavati čak i ako učenik traži.  Naš savet uvek dolazi iz našeg pogleda na svet, sposobnosti i pozicije. Što je nekada veoma daleko od učeničkog sveta. U pomažućoj diskusiji naša namera je preispitivanje, predlaganje ideja kojima se samo može usmeravati učenikovo donošenje odluka.

Koja je uloga nastavnika u delotvornoj diskusiji?

Obraćanje pažnje, slušanje, davanje povratne informacije, preispitivanje, provociranje, sistematizacija, sumiranje. U slučaju redovnih diskusija i planiranje je nastavnikov zadatak.

Sa kim mogu da podelim ono o čemu sam razgovarao/la sa učenikom?

Imamo obavezu strogog poverenja. Možemo podeliti neku informaciju, pitanje ili dilemu jedino sa timom koji radi sa istim tim učenikom, u diskusijama slučaja i u supervizijskim sesijama. Ukoliko nameravamo da o nečemu obavestimo roditelje potrebno je organizovati diskusiju sa učenikom i zajedno se pripremiti za tu priliku. 

Koliko Vam je koristila ova alatka?


Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće