Koncept evaluacije

Evaluacija projekta je zasnovana na metodi slučajnog (randomiziranog) delimično kontrolisanog uzorka. 15 škola je izabrano da učestvuje u probnom istraživanju.

  • Škole koje su uključene u probno istraživanje imale su podršku u vidu: Smernica i Priručnika, stručne podrške mentora i finansijskih sredstava.
  • U prvoj kontrolnoj grupi škole su imale pristup Smernicama i Priručniku, ali nisu imali podršku mentora a ni finansijsku podršku.
  • U drugoj kontrolnoj grupi imali smo samo aktivnosti prikupljanja podataka.

Ovim metodom evaluacije pokušava se utvrditi nivo napredovanja preventivnih sposobnosti škola koje su imale različite oblike i nivoe podrške.  Naime evaluacijom se koristeći kvaliutativnu i kvantitativnu metodologiju mogu snimiti kompetencije nastavnika i same institucije pre i nakon projekta.


Cilj: evaluacija promene institucionalnih kapaciteta u vezi sa ranim napuštanjem škole i prevencijom. (Evaluacija je samo jedan oblik konstrukcije znanja o problemu u okviru projekta, nije evaluacija samog projekta.)

Četiri ključna kriterijuma za evaluaciju:

  • Primenljivost – dostupnost izvora, uslova za znati kako – za implementaciju. (pre-selekcija specifičnih kapaciteta institucija, sumirano u evaluaciji)
  • Efektivnost – razlike u uticaju korišćenja sistema za rano otkrivanje i mera prevencije između kontrolnih grupa (evaluacija)
  • Uslovi za efikasnost – kontekstualni faktori (evaluacija)
  • Potencijal za skaliranje– kontekstualni faktori određuju potencijal za skaliranje/postepeno unapređenje EWS i drugih preventivnih mera (npr. kapacitet  škola da prihvata đake) na sistemskom nivou (istraživanje i evaluacija).

Za više informacija molimo vas da pogledate Evaluation concept (draft).

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće