Probna istraživanja u školama

Međunarodni partneri su kreirali paket mera za intervenciju u periodu probnog istraživanja, a zasnovano na istraživanjima, analizama i profesionalnom iskustvu (ovu aktivnost je vodila nevladina organizacija iz Mađarske: Jednake šanse za osobe sa smetnjama u razvoju Non-profit Ltd. (FSZK). Oni su omogućili obuku i praćenje mentora u pripremnoj fazi i kroz celo probno istraživanje.

Sistem za rano otkrivanje i intervenciju su isprobani u trima zemljama (Mađarska, Slovenija, Srbija) u po pet škola u periodu od septembra 2015 do decembra 2016.

Program probnog istraživanja podržava institucionalnu primenu sistema za rano otkrivanje osipanja koristeći sledeće alate:

  • Smernice: sadrži najbolje prakse i korake u implementaciji sistema za rano otkrivanje osipanja.
  • Priručnik: je kolekcija alatki koje se koriste u identifikaciji, planiranju i radu sa učenicima u riziku od napuštanja školovanja. Alatke obuhvataju kako individualni tako i rad sa grupama učenika. Priručnik je otvoren za korišćenje u izabranim školama od septembra 2015 a za javnost će biti otvoren početkom 2017 nakon perioda probnog istraživanja.
  • Repozitorijum: je pretraživač dokumenata i materijala koji se bave osipanjem tj. preranim napuštanjem školovanja.namenjen je nastavnicima, stručnim saradnicaima, školskim liderima kao i drugim praktičarima, istraživačima i donosiocima odluka u obrazovanju. Sadrži dublje analize sa preporukama i pregledima u kojoj oblasti obrazovanja je najadekvatnije koristiti određene mere. Ovi materijali su dostupni na četiri jezika (Mađarskom, Engleskom, Slovenačkom i Srpskom).

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće