Kutak za publikacije, štampu i medije

Nacionalni izveštaji

Izveštaji istraživanja:

 • Jelena Joksimovic - Judit, Juhász - Krisztina, Mihályi - Dóra, Tomcsik (2014): Early warning systems in six European countries. Desk research report on study visit countries in the framework of CROCOOS - Cross-sectoral cooperation focused solutions for the prevention of early school leaving project. Interim report. (Ovaj interim izveštaj ima za cilj da prikaže kratak pregled stanja u zemljama koje su bile izabrane za studijsku posetuili desk istraživanje)
 • Judit, Juhász (2015): Final Report on CroCoos - Cross sectoral cooperation focused solutions for the prevention of early school leaving project background research. (Konačni izveštaj ima za cilj da da svoj doprinos trogodišnjem radu na CroCoos projektu davanjem smernica i preporuka za obrazovne politike u Mađarskoj, Sloveniji i Srbiji. Ovaj izveštaj je baza za online Repozitorijum koji će služiti kao kompilacija izvora relevantnih materijala namenjenih nastavnicima i drugim profesionalcima za temu osipanja i preranog napištanja školovanja.)

CroCooS štampani i drugi publikovani izvori:


Diseminacijske aktivnosti  Tempus kancelarije

Prezentacije o CroCooS

 • Evaluacija uticaja i uspeha politika koje adresiraju rano napuštanje srednjih stručnih škola. CEDEFOP ESL Konferencija (21. Oktobar 2015 Brisel)
 • Prolećni pedagoški dani Pedagoško obrazovni centar (13. April 2016, Miskolc). Program.
 • Alatke i mogućnosti prevencije osipanja u srednjim stručnim školama. Pedagoško obrazovni centar (09. Jun 2016, Szolnok). Program.
 • Alatke i mogućnosti prevencije osipanja. Prevencija osipanja na konferencijama obrazovanja (konferencija na otvaranju Sedmice nauke na Univerzitetu Dunaujvaros) (07. Novembar 2016, Dunaujvaros). Program.

Drugi izvori

 • Ukoliko ste zainteresovani za druge aktivnosti koje sprovodi Tempus Public Foundation, molimo vas partite ovaj link (materijali su na mađarskom).
 • Za publikacije na mađarskom, molimo vas partite ovaj link.

Aktivnosti diseminacije u Srbiji

Prezentacije o CroCooS

 • NPM Prof. Dr. Ana Pešikan: CroCooS projekat i planirane saradnje na povezivanju CroCooS praktičara iz probnog istraživanja u Požegi sa Učiteljskim fakultetom u Užicama. [link] 08 April 2016. Užice
 • NPC Jelena Joksimović: Kratko izlaganje o CroCooS projektu. Asocijacija istraživača u obrazovanju u Srbiji, konferencija “Dijalozi u obrazovanju”, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. 19 April 2016. Beograd

Sastanci na temu ranog napuštanja školovanja i pominjanje CroCooS

 • Biljana Radosavljević, direktorka osnovne škole “Miroslav Mika Antić”. Konsultacije o izvodljivosti i organizaciji različitih projekata fokusiranih na probna istraživanja u Srbiji. 15. Februar 2015. Beograd
 • Obrazovni forum: Susreti sredom - Grupa od oko 30 eksperata u različitim domenima obrazovanja. Tema sastanka bila je: “ EU podrška razvoju obrazovanja kod nas i u regionu: izazovi i dileme”. Sastanak vodila  Dr. Slobodanka Antić, domaćin Prof. Dr. Ivan Ivić. 25. Februar 2015. Beograd
 • Monitoring poseta Tempus projekta  „Izgradnja kapaciteta srpskog obrazovanja u oblasti poljoprivrede radi povezivanja sa društvom” (CASA): Poljoprivredni fakultet; akademci 5 poljioprivrednih falulteta u Sriji i predstavnici Tempus kancelarije u Beogradu. Diskutovane potencijalne veze sa rezultatima CroCooS projekta. 29 Decembar 2015.
 • Nacionalni sastanak CASA projekta. Učesnici CASA proijekta informisali su nastavnike iz Asocijacije srednjih poljoprivrednih škola o CroCooS projektu sa ciljem senzitivizacije za problem osipanja i uloge nastavnika u prevenciji tog problema. 01 Februar 2016. Novi Pazar
 • Diskusija o benefitima CroCooS za srednje poljoprivredne škole sa Vidojem Vukašinovićem, predsednikom Asocijacije srednjih poljoprivrednih škola. 05 Mart 2016. Beograd
 • Obrazovni forum: Susreti sredom - Grupa od oko 30 eksperata u različitim domenima obrazovanja. Tema: “Dečji rad u Srbiji: otkud to i čiji je to problem?” gostovanje Milice Đorđević, specijalne pedagoškinje, koordinatorke CLEAR projekta, domaćin susreta: prof. Dr Ana Pešikan. Diskutovane veze obrazovanja i dečjeg rada. 27 April 2016. Beograd

TV programi

 • Lokalna TV stanica Sremska: News (1. Radni sastanak škola). 26 Novembar 2015. Ruma
 • Lokalna TV stanica Telemark: News (2. Radni sastanak škola). 11 April 2016. Požega
 • RTS: Jutarnji program (2. Radni sastank škola). 11 April 2016. Požega

Vebsajt

 • Sajt obrazovnog foruma website (o svim tekućim aktivnostima).

Aktivnosti diseminacije u Sloveniji

Prezentacije o CroCooS

 • Obostrana prezentacija razvoja projekata TITA i CroCooS – oba se bave sprečavanje ranog napuštanja škole. (više puta)
 • Prezentacije svih EU projekata u kojima učestvuje CPI. CPI, Slovenija

Sastanci i razgovori o CroCooS

 • Razgovori: informisanje kolega iz SIAE, EQAVET, ERI projekata o ciljevima, strategiji i aktivnostima na projektu (više puta)
 • Radna grupa koja je razvijala metodologiju sakupljanja podataka o osipanju. (more times). CPI, Slovenija
 • Usmene i pisane  prezentacije CroCooS: informisanje Ministarstva, kako bi se sagledala njihova perspektiva o prijektu i osigurala podrška (više puta). CPI, Slovenija

Diseminacijske aktivnosti FSZK

Prezentacije o CroCooS

 • Prezentacija CroCoos eksperimentalnog pristupa. TITA konzorcijum partenra. 29 Januar 2015. IFÉ Lion
 • Poster prezentacija. EU Simposijum visokog nivoa. 09-10 Jul 2015, Luksemburg, Luksemburg
 • Generalna sednica. E2C-Evropa (European Association of Cities, Institues and Second Chance Schools). 18 Octobar 2015, Moenhengladbah, Nemačka.

Website

 • FSZK vebsajt (o ključnim tekućim aktivnostima).

Diseminacijske aktivnosti ostalih partnera

Prezentacije o CroCooS

 • Huub Friederichs - Csilla Szabó: Sharing best practices on Early School Leaving. ESHA Biennial Conference. 19/21 October 2016. [brochure]

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće