Sistem za rano otkrivanje osipanja

Ovaj sistem je zapravo priručnik primenjen u školama pomoću kojeg se prikupljaju podaci i planiraju akcije usmerene na pomoć deci koja su u riziku od napuštanja školovanja. Svrha ovog instrumentarijuma je upravo pravovremena i adekvatna reakcija na nivou škole. Uspešno korišćenje ovog sistema zasniva se na kompetencijama nastavnika da prikupe i obrade podatke, isplaniraju svoje aktivnosti i sarađuju sa kolegama, spoljnim partnerima, roditeljima i učenicima na kreiranju individualizovane podrške deci kojoj je ona potrebna.

Važno je naglasiti da ovaj sistem u potpunosti uvažava činjenicu da osipanje nije isključivo problem obrazovne prirode i stoga planira uključivanje i drugih partnera (centri za socijalni rad, sudovi, domovi za nezbrinutu decu, medicinske ustanove i sl.) i komunikaciju škole sa sredinom kako bi se udruženo radilo na datom problemu.

Efektivna podrška učenicima u riziku može biti sprovedena jedino uz snažnu saradnju svih relevantnih profesija uz korišćenje dobro dizajniranog sistemskog rešenja. 

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće