1.3. Očekivani rezultati primene EWS metodologije razvijene u okviru CroCooS projekta na nivou institucije

U skladu sa prethodno opisanim principima, a uzimajući u obzir vreme trajanja probnog istraživanja u projektu (18 meseci), formulisana su sledeća očekivanja od škola:

I. Škola treba da ima razvijenu dobru i održivu EWS strategiju za prevenciju osipanja.

a)    Škola je odredila spoljašnje partnere i resurse i može ih koristiti u slučaju da je potrebna pomoć nekom učeniku.

b)    U školi funkcioniše sistem za praćenje stanja stvari.

c)    Škola prepoznaje potrebu da unapređuje vlastitu nastavu i pedagošku evaluaciju. 

II.  Školske aktivnosti vezane za EWS utiču na odnose unutar školske zajednice, uključujući i spoljašnje i unutrašnje partnere (na primer, odnosi učenik-nastavnik, nastavnik-nastavnik, učenik-škola, škola-porodica, škola-lokalni akteri i druge zainteresovane strane). 

III. U školi postoji sistem za dodatnu individualnu podršku učenicima. 

IV. Škola aktivno radi na rešavanju učeničkih problema. 

V. Nastavnici koji predaju određenom učeniku međusobno aktivno sarađuju da bi rešili problem učenika.  

VI. Povećavanje svesti nastavnika, direktora i učenika u školi o ozbiljnosti problema osipanja učenika.

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće