2.1. Upravljanje uvođenjem promene u instituciju

Proces razvoja EWS je aktivnost upravljanja promenom. Koraci koji slede prate PUPD logiku: planiranje se odvija u koracima 1, 2, 3; izvođenje je u koraku 4; provera u koraku 5; i unapređivanje rada u koraku 6. I iz ovoga se, takođe,  vidi da je planiranje krucijalno za svaki razvoj: kako je predsednik Ajzenhauer (Eisenhower) rekao tokom Drugog svetskog rata: „Mislim da su svi planovi beskorisni, ali sam ubeđen da je planiranje neophodno“. Parafrazirajući ovu dosetku možemo reći da procesi najverovatnije neće teći onako kako je napisano u planovima, ali da su nam planovi potrebni da bismo sačuvali pravac kojim smo krenuli i ostali fokusirani na ono što treba uraditi.

Kao što je već rečeno, izgradnja sistema je većinom organizovana oko pitanja na koja mora odgovoriti svaka pojedina škola. Postoji samo jedan deo u kome nema pitanja, a to je deo URADITI. 

Ovde ćemo dati korake u procesu, a zatim će svaki od njih biti detaljnije opisan: 

1.    Postavljanje ciljeva

a)    Postoji li problem sa osipanjem učenika u našoj školi?

b)    Želimo li da uradimo nešto po tom pitanju?

c)    Koja je naša obrazovna filozofija?

d)    Koji nam je dugoročan cilj u odnosu na prerano učeničko napuštanje škole (osipanje)? 

2.    Analiza situacije

a)    Koliko je osipanje učenika ozbiljan problem u našoj školi?

b)    Da li znamo razloge zbog kojih učenici napuštaju školu? Mogu li se prepoznati neki tipični uzroci preranog napuštanja škole (osipanja)?

c)    Šta smo do sada uradili po tom pitanju? Šta je bilo uspešno, a šta nije? 

3.    Analiza resursa

a.     Koje kapacitete imamo mi lično?

b.    Koje kapacitete ima organizacija?

c.    Koliko radnih sati imamo?

d.    Imamo li metodologiju za nošenje sa problemom?

e.    Imamo li potrebna sredstva, prostor?

f.      Imamo li van škole  mrežu eksperata koji mogu pomoći? 

4.    Akcioni plan

a)    Koji su nam kratkoročni ciljevi u skladu sa dugoročnim ciljevima (1d)?

b)    Koje bi aktivnosti trebalo preduzeti?

c)    Koji su nam resursi potrebni? Koje imamo, a koje tek treba da pribavimo ili razvijemo?

d)    Koji bi bio logičan redosled aktivnosti (sekvence, njihove međusobne veze)?

e)    Koji bi nam vremenski okvir odgovarao?

f)     Koje osobe su odgovorne i ko učestvuje u kojoj od aktivnosti? 

5.    Intervencija

a)    Intervencija uprave na nivou škole

b)    Intervencije EWS tima

c)    Intervencije nastavnika

d)    Intervencije učenika 

6.    Evaluacija preduzetih aktivnosti

a)    Da li smo na vreme ostvarili ciljeve akcionog plana?

b)    Šta je bilo efikasno, a šta nije?

c)    Ima li potrebe za popravljanjem (ciljeva, aktivnosti, procesa, aktera, vremenskih rokova)?

d)    Da li je potrebno da se podešava nešto iz koraka 1? 

7.    Popravljanje stanja i njegovo unapređivanje

a)    Da li je potrebno nešto menjati u filozofiji ili strategiji škole?

b)    Da li se još uvek držimo postavljenih  ciljeva, ili ih moramo preraditi?

c)    Da li se promenila situacija sa osipanjem učenika u školi?

d)    Postoji li plan kako da se sačuvaju dobre strane i uklone slabosti EWS?

e)    Da li su preduzete aktivnosti da se popravi stanje i da li postoje izveštaji o tome? 

f)     Da li smo spremni da opet idemo na deo URADI?

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće