2. Koraci u izgradnji kapaciteta institucije: ciklus planiraj-uradi-proveri-deluj (PUPD)

Preporučuje se da se na razvoj EWS gleda kao na projekat (koji počinje i završava se u određenovreme), ali održavanje tog sistema mora da teče po procedurama, da bi se obezbedila njegova održivost. To znači da koraci treba da budu nadgledani, da rezultati moraju biti analizirani (šta je efikasno, a šta nije) i na osnovu toga koraci moraju biti promenjeni, ukoliko se pokaže da je to potrebno, i opet provereni, kada dobijemo informacije o rezultatima uvedenih intervencija. Dakle, aktivnosti za obezbeđivanje kvaliteta moraju biti ciklične i akcije bi trebalo organizovati po modelu ciklusa  planiraj-uradi-proveri-deluj (Slika  4). 

Slika 4: Ciklus planiraj-uradi-proveri-deluj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: NHS Improving Quality, 2014

U narednim delovima teksta opisani su koraci u razvoju sistema  po modelu PUPD. Ciklični razvoj je spirala koja podrazumeva da se u toku razvoja projekta preduzimaju i revidiraju svi koraci i da se tako odvija razvoj. Preporučujemo da mentor, ili osoba zadužena za uvođenje promene u školi, ohrabruje školu da nauči ovaj cikličan proces. Za vreme trajanja projekta institucije ne moraju sprovesti sve korake jedan za drugim (na primer, najpre planiranje sve dok ne bude napravljen savršen plan, pa zatim njegovo sprovođenje, itd) zato što to oduzima puno vremena (a vreme u projektu je ograničeno), a može biti i demotivišuće za učesnike.

 Koraci su organizovani oko kompleta pitanja koje škola mora postaviti sama sebi. Cilj nije da se odgovori na ova pitanja već da se ponude načini kako da se dođe do odgovora. 

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće