Vprašaj strokovnjaka

Prenesi orodje

Tiskalniku prijazno verzijo v pdf formatu dobite s klikom na "Prenesi orodje"

prenos

Spremljanje izostajanja od pouka

Izostajanje od pouka je eden od znakov stiske, ki jo doživlja dijak, ki je potencialni osipnik. Orodje vam pomaga ugotoviti število izostankov od pouka pri posameznem dijaku in prepoznati na ravni šole te, ki so največkrat izostali od pouka.

V šolah učitelji beležijo prisotnost dijakov. V številnih šolah izostanke povzamejo in imajo dobre evidence. V številnih primerih so opravičeni izostanki z zdravniškim potrdilom navedeni ločeno od neopravičenih izostankov. Menimo, da opravičilo sploh ni pomembno. Ne glede na to, ali gre za opravičeno ali neopravičeno odsotnost, je veliko število izostankov znak stiske.

Priložena Excelova datoteka ponuja priročno orodje za beleženje odsotnosti od pouka in omogoča izbor dijakov z zelo pogosto odsotnostjo. Vsebuje 4 liste, vsakega za eno skupino/razred z največ 35 dijaki. (Liste je mogoče razširiti, če je v razredu več dijakov, vendar je treba v tem primeru prilagoditi tudi list za povzemanje.)

Te liste izpolnjuje razrednik ali kak drug član osebja, ki je odgovoren za to. V enem stolpcu so imena dijakov, razred pa se samodejno izpiše v naslednjem stolpcu (na primer: 1.). To lahko po potrebi spremenite. V naslednjih stolpcih se beleži skupno število izostankov po posameznih mesecih. V zadnjem stolpcu se samodejno izpiše seštevek vseh izostankov od pouka.

V preglednico na ravni šole ni treba ničesar vpisovati. Podatki se pridobijo iz preglednic za posamezne razrede. Če podatke uredite v padajočem vrstnem redu, lahko vidite, kateri dijaki in iz katerih razredov največkrat izostanejo od pouka.  

Če se evidence redno vzdržujejo, lahko delovna skupina za preprečevanje osipa prepozna vzorec odsotnosti (enaka oblika, skupina dijakov ali razširjena skupina, ali obstaja ena sama skupina z zelo visoko odsotnostjo od pouka, drugi dijaki pa ne izostajajo itd.).

Navodila, oprema:

  • Priložena Excelova  datoteka in računalnik za zagon programa (1 na šolo, ki jo uporabljajo člani delovne skupine, lahko pa tudi razredniki)

Priloga 1

Kako ocenjujete koristnost orodja?


Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.