Smernice

Razvoj sistema zgodnjega opozarjanja za preprečevanje in zmanjševanje zgodnjega opuščanja šolanja na ravni šole 

 Smernice so bile pripravljene v okviru projekta Medsektorske aktivnosti za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja (CroCooS)

 

Avtorji:

Maria BOGNAR

Edit GYORIK

Attila HORVATH

Krisztina MIHALYI

Eszter SZEGEDI

 

Prevod:

Amidas d.o.o, Ljubljana

 

Prilagoditev za slovenske poklicne in strokovne šole:

Simona Knavs in Barbara Bauman, Center RS za poklicno izobraževanje, september 2015

 Besedilo ni lektorirano.

 

 Projekt financira Evropska komisija.

Ta publikacija odraža le stališča avtorjev, zato Evropska komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.