2.7. Izboljšave

Izvajanje sistema zgodnjega opozarjanja je potrebno redno spremljati. Vrednotenje sistema na katerikoli ravni mora vključevati stalen nadzor nad dejavnostmi.

Spremljava na institucionalni ravni poteka z ozirom na cilje in filozofijo ter skupne vrednote šole. Je treba kaj spremeniti? Vsakoletno spreminjanje dolgoročnih ciljev, filozofije ali vrednot v organizaciji ni dobro, a ker je šolstvo v srednji Evropi zelo podvrženo političnim spremembam, bo to morda potrebno. Vseeno je priporočljivo, da se strateška usmeritev zgolj prilagodi, ne v celoti spremeni, saj to zaposlenim in dijakom daje občutek varnosti.

Razmislek na ravni šole lahko temelji na odgovorih na vprašanja s seznama v poglavju 2.1 na strani 10-11. Še enkrat poudarjamo, da so prilagoditve boljše od hitrih sprememb. Tudi če nekaj ne deluje dobro, je bolje, da se spremembe uvedejo z vrsto prilagoditev, ne pa da se v celoti prezre, kar je bilo že narejeno, in se uvede nekaj drugega, kar je lahko prav tako neuspešno. 

Zelo pomembno je, da ob zaključku vsakega ukrepanja sledi razmislek. V tej fazi delovna skupina pregleda, kaj je bilo narejeno dobro in učinkovito ter kaj bi bilo treba naslednjič narediti drugače. Vrednotenje naj bo vedno usmerjeno v prihodnost. Če se pogovarjamo o tem, kaj bi že morali narediti drugače, se to lahko razume, kot da iščemo grešne kozle, in posledično se lahko zaposleni začnejo medsebojno obtoževati in ugotavljati, kdo je kriv. Preteklosti ni mogoče spremeniti, lahko pa načrtujemo ukrepe, ki jih bomo sprejeli v prihodnje. Če je nekdo vodja skupine, eden od članov pa ni opravil naloge, ki mu je bila dodeljena, niti ni bil dovolj skrben, da bi o tem poročal – kdo mora naslednjič ravnati drugače? Tisti, ki želi spremeniti situacijo in ki to lahko stori, je vodja skupine.

Če cikel zaključimo s temeljitim razmislekom o sistemu zgodnjega opozarjanja in njegovih elementih, lahko nov cikel začnemo uspešneje. To zagotavlja trajnostni razvoj uvedenega sistema.

 

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.