3. Povezovanje smernic, zbirke orodij in nabora virov: seznam ključnih besed, uporabljenih kot povezovalne oznake

Vsebina smernic, zbirke orodij in nabora virov je medsebojno povezana z oznakami. Sledi seznam ključnih besed, uporabljenih za povezovanje raznih delov omenjenih podpornih pripomočkov.

Kot je opisano v uvodu smernic (Guidelines), je seznam del osnovne podpore pri izgradnji sistema zgodnjega opozarjanja na institucionalni ravni.

Nabor virov (Resource Pool) je sistemizirana spletna zbirka gradiv, ki služi za teoretično podlago, vključno s poročili raziskav, strateškimi dokumenti, študijami, njihovimi povzetki itd.

Zbirka orodij (Toolkit) je spletna zbirka praktičnih pripomočkov, ki jih je mogoče uporabiti v šoli. Zbirka orodij vključuje tudi spletno skupnost, v kateri je mogoče z drugimi deliti izkušnje glede uporabe posameznih orodij ali razvijalcem sporočiti povratne informacije oziroma jih prositi za pomoč. Zbirka orodij se bo dopolnjevala glede na nadaljnje potrebe delovnih skupin, gradila pa bo tudi na dobrih praktičnih rešitvah projektnih partnerjev. 

Sledi seznam orodij glede na njihove povezave s podpoglavji in ustreznimi oznakami. 

Prva oznaka, povezana s smernicami

ORODJE

Oznake

Analiza stanja

Zemljevid socialnih storitev

Medsektorsko sodelovanje, zbiranje podatkov o zunanjih partnerjih

 

Odsotnost od pouka

Zbiranje podatkov, odsotnost od pouka, znaki stike

 

Ustrahovanje in nadlegovanje

Zbiranje podatkov, znaki stike, ustrahovanje in nadlegovanje

 

Stališča

Znaki stike, izbiranje dijakov v stiski, ukrepanje na ravni dijaka

 

Tedenski skupinski pogovor namesto razredne ure

Prepoznavanje dijakov v stiski, znaki stike, podpora po meri dijaka, odnos med učiteljem in dijaki

Zbiranje obstoječih podatkov o dijakih

Prepoznavanje dijakov v stiski, znaki stike

Analiza in interpretacija obstoječih podatkov o dijakih

Izbiranje dijakov v stiski, znaki stike

Analiza virov

Zemljevid socialnih storitev

Medsektorsko sodelovanje, zbiranje podatkov o zunanjih partnerjih

Sodelovanje z zunanjimi partnerji

Medsektorsko sodelovanje, zbiranje podatkov o zunanjih partnerjih

Ukrepanje na ravni šole

Sestavljanje delovne skupine

Skupina, oblikovanje skupine

 

Sistem podpore dijakom

Podpora dijakom v stiski, vodenje primera

Ukrepanje na ravni delovne skupine

Vodenje delovnih srečanj

Skupina, oblikovanje skupine, delovno srečanje

Ukrepanje na ravni učitelja

Razprava o primeru po korakih

Vodenje primera, skupinsko delo, podporni odnos, osebni izobraževalni načrt

 

Osebni profil

Spoznavanje dijaka, oblikovanje skupine, vodenje primera

 

Celostno spoznavanje dijaka

Zbiranje podatkov, spoznavanje dijaka, opazovanje vedênja, osebni izobraževalni načrt

 

Reševanje spora, pri čemer nihče ne izgubi

Nenasilno sporazumevanje, reševanje spora, podporni odnos

 

Orodje IAMTool

Priprava komunikacijskega dogodka, izboljšanje sporazumevanja, delovno srečanje

 

Oblikovanje razrednega kodeksa ravnanja

Vedênje v razredu, obvladovanje razreda

Ukrepanje na ravni dijaka

Osebni profil

Spoznavanje dijaka, oblikovanje skupine, vodenje primera

 

Celostno spoznavanje dijaka

Zbiranje podatkov, spoznavanje dijaka, opazovanje vedênja, osebni izobraževalni načrt

 

Reševanje spora, pri čemer nihče ne izgubi

Nenasilno sporazumevanje, reševanje spora, podporni odnos

 

Pripovedovanje zgodb

Znaki stike, spoznavanje dijaka, razlogi za opustitev šolanja

 

Naredite korak naprej

Spoznavanje dijaka, opazovanje vedênja

 

Priprava osebnega izobraževalnega načrta

Osebni izobraževalni načrt, intervencijska skupina, vodenje primera

 

Pogovor kot sredstvo nudenja pomoči

Osebni izobraževalni načrt, vodenje primera

 

Vzpostavljanje dobrega odnosa

Podporni odnos, osebni izobraževalni načrt, vodenje primera, pogovor kot sredstvo za nudenje pomoči

 

Učinkovite strategije sporazumevanja

Učinkovito verbalno sporazumevanje, podporni odnos, vodenje primera

 

Vedênje brez obsojanja

Podporni odnos, osebni izobraževalni načrt, vedênje brez obsojanja

 

Temelji sporazumevanja med učiteljem in dijaki

Podporni odnos, razvoj zaupnega odnosa

 

Dijakova zanimanja

Spoznavanje dijaka, dijakova zanimanja

 

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.