2.4. Akcijski načrt

V razvojni fazi se načrt uporablja za uvajanje novih dejavnosti in vzpostavljanje novih rutin v šolah. Akcijski načrt je namenjen oblikovanju sistema zgodnjega opozarjanja. Akcijski načrt:

-je skladen s strateškim ciljem;

-vsebuje merljiv cilj:

     o merila uspešnosti so opredeljena,

     o naloge so podrobno opisane in

     o določen je časovni okvir;

-vsebuje določene časovne roke;

-nalaga odgovornosti;

-vsebuje seznam zaposlenih, ki bodo dejavno sodelovali;

-ima podporo vodstva (zagotovljena sta čas in oprema).

Pri izvajanju sistema zgodnjega opozarjanja so akcijski načrti potrebni tudi na ravni dijakov, čeprav se jim navadno pravi drugače. Gre za načrte individualnega razvoja (npr. OIN) ali sporazume z dijaki, ki sledijo podobni logiki. Med izvajanjem sistema zgodnjega opozarjanja na ravni šole so akcijski načrti potrebni tudi za nadaljnje izboljšave.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.