Narava in namen smernic

Smernice  (Guidelines) so pripravljene v pomoč šolam, ki želijo vzpostaviti lasten sistem zgodnjega opozarjanja[1]    z namenom preprečevanja in zmanjševanja zgodnjega opuščanja šolanja[2].

 V okviru projekta CroCooS so podporni dokument za mentorje in sodelujoče testne šole[3]. Mentorji testnim šolam projekta nudijo podporo pri institucionalnem razvoju trajnostnega sistema zgodnjega opozarjanja za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja. Hkrati so smernice tudi gradivo za kontrolno skupino šol tipa 1, skupaj  z   zbirko orodij  (Toolkit) a brez sodelovanja mentorjev.

 Proces vzpostavitve celovitega in trajnega sistema zgodnjega opozarjanja v instituciji, kakršna je šola, je dolgoročen in traja od 2–4 leta. Pilotna faza projekta CroCooS je krajša (18-mesecev) in šola težko v tem času izpelje celoten razvojni proces. Pri uporabi smernic v okviru pilotne izvedbe projekta je torej vredno razmisliti, v kolikšni meri vključene šole lahko uresničijo tu predstavljen razvojni proces. Vsekakor bodo šole lahko dosegle pomembne točke razvoja že s prvimi koraki, kot na primer: na kateri točki razvoja so, kaj so že opravile in katere naloge jih še čakajo.

 Vsebina smernic in njihova povezava na rezultate projekta

Smernice predstavljajo priporočena načela in proces vzpostavitve sistema zgodnjega opozarjanja na ravni šole in sicer: 

  • opredelitev sistema zgodnjega opozarjanja in predstavitev filozofije, na kateri temeljijo priporočene aktivnosti;
  • navajajo ključne korake in elemente vzpostavitve sistema zgodnjega opozarjanja;
  • opisujejo spiralni proces institucionalnega razvoja, ki se priporoča pri vzpostavitvi sistema zgodnjega opozarjanja;
  • predstavljajo proces vzpostavitve sistema povezujejo s praktičnimi elementi (orodja   - Tools) in za vsak korak procesa navajajo vire teoretičnih izhodišč (nabor virov    - Resource Pool).

 Smernice in večina orodij so na voljo v angleškem, srbskem, slovenskem in madžarskem jeziku. Nekatera orodja so na voljo samo v angleščini, druga – uporabna le v nacionalnih kontekstih – pa so na voljo samo v nacionalnih jezikih. Ključni viri so večinoma v angleškem jeziku, nekateri so na voljo v nacionalnih jezikih. Na spletnem mestu projekta je s pomočjo oznak predstavljena povezava med smernicami, zbirko orodij in naborom virov, omogočeno pa je tudi dodajanje novih elementov oz. vsebine. Seznam ključnih besed, ki služijo kot oznake, najdete v 5. poglavju tega dokumenta.


 [1]  V angleškem jeziku se za sistem zgodnjega opozarjanja običajno uporablja kratica EWS (early warning system). V slovenskem jeziku uporaba kratice SZO ni razširjena, zato smo se tudi tu odločili za uporabo celotne besedne zveze.

[2]   V angleškem izvirniku smernic sta v uporabi tako izraz »osip« kot besedna zveza »zgodnje opuščanje šolanja«. Ker v slovenskem poklicnem in strokovnem izobraževanju nimamo enoznačne definicije osipa, smo se pri prevodu odločili, za uporabo termina »zgodnje opuščanje šolanja«.

[3]   V projektu sodeluje 15 pilotnih srednjih strokovnih in poklicnih šol iz Slovenije. 5 kontrolnih šol tipa 1 sodeluje pri evalvaciji pilota, 5 kontrolnih šol tipa 2 prejme gradiva nastala oziroma zbrana v okviru projekta, 5 testnim šolam pa v času pilota podporo nudijo tudi zunanji mentorji. 

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.