2.6. Vrednotenje izvedenih ukrepov

Vrednotenje izvedenih ukrepov je neizogiben del procesa. Želeno spiralno delovanje sistema se doseže, če se uvede sistematično spremljanje izboljšav.

Rezultate je mogoče meriti skladno z merili o uspehu, določenimi v akcijskih načrtih. Če so cilji jasno opredeljeni, je rezultate mogoče meriti in opazovati. Dejavnosti je treba oceniti, takoj ko se zaključijo ali najpozneje ko se izteče časovni rok zanje.

Priporočljivo je, da se potek procesa preveri tudi med samim obdobjem izvajanja akcijskega načrta. S tem morebitne neuspehe ali nepravilnosti zaznamo prej, ne le na koncu.

Če delovna skupina ugotovi, da ukrepi, sprejeti skladno z akcijskim načrtom, ne prinašajo pričakovanih rezultatov, ali če se zdi, da bo za uresničitev zastavljenih ciljev potrebnega več časa, je treba načrte prilagoditi. Cilje, naloge, obseg ali število virov ter celo odgovornega vodjo ali časovni rok je mogoče spremeniti ali zamenjati med samim ukrepanjem. To je treba razumeti kot pametno načrtovanje in ne kot neuspeh. Neuspeh je, če po izteku roka ugotovimo, da cilji nisi bili doseženi.

 

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.