Pregled

Projekt CroCooS se izvaja v okviru razpisa Evropske komisije "Izvajanje evropskih strateških ciljev na področju izobraževanja in usposabljanja" (EACEA/04/13) kot del programa Vseživljenjsko učenje, katerega cilj je podpreti inovativne rešitve za zmanjševanje in preprečevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja (ELET) na ravni politik.

Naslov projekta:

Medsektorske aktivnosti za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja (CroCooS)

Trajanje projekta: 1. maja 2014 - 30. april 2017

Skupni proračun projekta: 1.062.000 EUR


Medsektorske aktivnosti za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja (CroCooS) je EU projekt s področja izobraževanja. Osredotoča se na preprečevanje in zgodnje ukrepanje za zmanjšanje osipa s posebnim poudarkom na sistemih zgodnjega opozarjanja osnovanih na medsektorskem in horizontalnem sodelovanju različnih deležnikov.

Sistemi zgodnjega opozarjanja igrajo ključno vlogo pri reševanju problema zgodnjega opuščanja šolanja, ki jih je mogoče učinkovito upravljati le na celovit način, ki temelji na sodelovanju izobraževanja, sociale, zaposlovanja, zdravstva in pravosodja.

Slovenski partner v projektu je Center RS za poklicno izobraževanje.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.