Medsektorsko sodelovanje

Zgodnje opuščanje šolanja je običajno posledica kumulativnega procesa izhajajočega iz kompleksnih razlogov. Šole same ne morejo rešiti problemov z resnimi socialnimi, ekonomskimi ali zdravstvenimi razlogi. Medsektorsko sodelovanje na vseh ravneh je neizogibno, da učinkovito in uspešno obvladovamo problem osipa.

Čeprav šole uvajajo ukrepe za preprečevanje osipa, npr. ustvarjanje pozitivne ali vključujoče klime, pa preprečevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja ni le stvar šole. Razlogi za osip imajo v ozadju pogosto vzroke, ki bi jih ne moremo uspešno rešiti le s pedagoškimi orodij ali pristopi. To pomeni, da šola ni edina institucija, ki skrbi za dijake v stiski in je ključno, da se v reševanje teh težav vključijo tudi akterji z drugih področji (npr. zdravstva, sociale, zaposlovanja, športa, policije …).

Učinkovita podpora dijaku v stiski, ki ga identificiramo s pomočjo sistema zgodnjega opozarjanja, je mogoča le s tesnim sodelovanjem strokovnjakov z drugih področji družbenega življenja in s podporo dobro zasnovanega in na ravni sistema vpeljanega sistema informiranja in podpore.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.