Namen in cilji

Cilj projekta CroCoos je prispevati k specifikacij in uporabnosti celovitega sistema zgodnjega opozarjanja v evropskih državah. V tem procesu bomo raziskali, kako lahko udeležene šole učinkovito gradijo svoj institucionalni sistem identificiranja in podpiranja dijakov v stiski.

Sistem zgodnjega opozarjanja vsebuje kriterije za identifikacijo, metode za zgodnje prepoznavanje težav in predloge ukrepov na ravni skupin ali na individualni ravni.

Glavni elementi projekta so:

  1. Raziskava, več informacij o metodah in rezultatih je na voljo tukaj.
  2. Priprava in vpeljevanje sistema zgodnjega opozarjanja.
  3. Strukturirana spletna Zbirka virov, ki je na voljo tukaj.
  4. Razvoj pilotnih programov v šolah, podrobnosti so na voljo na tej povezavi.
  5. Spodbujanje sodelovanja deležnikov s pomočjo različnih posvetovalnih in promocijskih dejavnostih (dogodki, publikacije).
  6. Evalvacija, koncept je predstavljen tu.
  7. Oblikovanje končnega priporočila, več o tem najdete tu.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.