Pilotne izvedbe v šolah

Mednarodno partnerstvo je oblikovalo sistem zgodnjega opozarjanja in ukrepanja za pilotno izvedbo, ki temelji na raziskavah, analizah in strokovnih izkušnjah sodelujočih (dejavnost je vodil madžarski partner, FSZK). Organizirano je bilo usposabljanje in stalno mentorstvo za izbrane svetovalce (mentorje) vključenih šol.

Sistem zgodnjega opozarjanja in ukrepanja se preizkuša v treh državah (Madžarska, Srbija in Slovenija) v 5 šolah od septembra 2015 do decembra 2016.

Pilotna izvedba podpira institucionalno izvajanje zgodnjega opozarjanja in ukrepanja z naslednjimi orodji ustvarjenimi pred in med preizkusom.

  • Smernice: vsebujejo najboljše prakse in jasne korake v podporo uvajanju sistema zgodnjega opozarjanja in ukrepanja z namenom zmanjšanja osipa.
  • Zbirka orodji: zbrana orodja podpirajo izvajanje sistema zgodnjega opozarjanja v šolah. Nekatera orodja podpirajo odkrivanje znakov stiske z metodami zbiranja podatkov in informacij, druga orodja pa so namenjena za podporo pri individualnem ukrepanju v povezavi z zaznanimi znaki stiske. Orodja so na spletni strani na voljo za sodelujoče šole od septembra 2015, za javnost pa bodo prosto na voljo v začetku leta 2017 po končanem preizkusu.
  • Zbirka virov: predstavlja nekatera ozadja, ki jih je smiselno upoštevati pri preprečevanju osipa. Vsebuje krajše opise in priporočila, navaja primere dobrih praks in metodoloških predlogov. Na voljo je v 4 jezikih (madžarsko, angleško, slovensko in srbsko).

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.