Sistem zgodnjega opozarjanja

V projektu CroCooS razvit sistem zgodnjega opozarjanja je pristop, ki je primeren za vpeljavo na ravni šole kot institucije. Vključuje zbiranje podatkov in informacij na podlagi katerih se razvijajo ukrepi. Vključuje tudi pripravljena orodja in razvite metode za delo učiteljev in drugih strokovnjakov za pomoč dijakom v stiski.

Namen sistema zgodnjega opozarjanja je pravočasno prepoznavanje dijakov v stiski, ki potrebujejo pomoč, da bi lahko zaključili šolanje. Učinkovitost sistema je odvisna od kompetenc in virov, ki so na razpolago na ravni institucije in učiteljev. To so na primer: zbiranje in obdelava ustreznih podatkov in informacij o dijakih, ustrezno pojasnjevanje vedênja dijakov in razlogov zanj, razvijanje individualiziranih pristopov podpore ter vključevanje podpore izven šole.

Predstavljena opredelitev sistema zgodnjega opozarjanja (in ukrepanja) je bila razvita v projektu na podlagi dostopnih analiz v Evropskem prostoru. Promovira smotrnost vzpostavitve celovitega sistema aktivnosti za zmanjšanje osipa. Nekateri dejavniki (osebne lastnosti in vedênje dijakov, nizek učni uspeh, izostajanje od pouka, nižji socialno ekonomski status družine, nižja izobrazba staršev, etnična manjšina) so v jasni povezavi z osipom. Zgodnje opuščanje šolanja se lahko zmanjša s pravočasno prepoznavo teh znakov in ustreznim ter dobro zasnovanim ukrepanjem.

Čeprav šole uvajajo ukrepe za preprečevanje osipa, npr. ustvarjanje pozitivne ali vključujoče klime, pa preprečevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja ni le stvar šole. Razlogi za osip imajo v ozadju pogosto vzroke, ki bi jih ne moremo uspešno rešiti le s pedagoškimi orodij ali pristopi. To pomeni, da šola ni edina institucija, ki skrbi za dijake v stiski in je ključno, da se v reševanje teh težav vključijo tudi akterji z drugih področji (npr. zdravstva, sociale, zaposlovanja, športa, policije …).

Učinkovita podpora dijaku v stiski, ki ga identificiramo s pomočjo sistema zgodnjega opozarjanja, je mogoča le s tesnim sodelovanjem strokovnjakov z drugih področji družbenega življenja in s podporo dobro zasnovanega in na ravni sistema vpeljanega sistema informiranja in podpore.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.