Koncept evalvacije

Naključni kontrolirani poskus je metoda evalvacije pilotne izvedbe. 15 šol je bilo vključenih v vsaki državi.

  • Testne šole so imele na voljo gradiva (Smernice in Zbirka orodji) ter podporo mentorja in finančna sredstva.
  • Šole iz kontrolne skupine 1. so imele dostop do Smernic in Zbirke orodji, a ne tudi podpore mentorja in finančne podpore.
  • Šole iz kontrolne skupine 2. niso imele podpore pri aktivnostih preprečevanja osipa.

Metoda omogoča primerjavo zmogljivosti šol za preprečevanja osipa glede na različne stopnje podpore. Merili in primerjali smo kompetence šol in učiteljev pred in po pilotnih aktivnostih s kvalitativnimi in kvanitativnimi metodami.


Splošni cilj: ocena spremembe institucionalnih zmogljivosti šol za izvajanje aktivnosti zgodnjega opozarjanja in preprečevanja osipa. Evalvacija ne vrednoti projekta v celoti temveč učinkovitost pilotnih aktivnosti.

Štiri ključna merila evalvacije:

  • Uporabnost - razpoložljivost virov, znanja in pogojev izvajanja (v fazi izbora šol)
  • Učinkovitost - vpliv uporabe sistema zgodnjega opozarjanja in preventivnih ukrepov v primerjavi skontrolno skupino (evalvacija).
  • Pogoji učinkovitosti - kontekstualni dejavniki, ki določajo učinkovitost na institucionalni ravni (evalvacija).
  • Potencial - kontekstualni dejavniki, ki določajo potencial sistema zgodnjega opozarjanja in različne preventivne ukrepe (absorpcijska sposobnost šol) na sistemski ravni (raziskava in evalvacija).

Za več informacij si poglejte Koncept evalvacije (osnutek, v ang.).

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.