Zgodnje opuščanje šolanja in osip

Zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja kot družbeni problem

Številne mednarodne analize so že dokazale povezavo med doseženo izobrazbo in zaposljivostjo.  

Ministrstva v EU28 so sprejela načrt za dosego cilja zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja pod 10 % do leta 2020. Opredelitev zgodnjega opuščanja šolanja, ki jo uporablja Evropska unija, zajema mladostnike v starosti 18–24 let, ki so dosegli raven izobrazbe največ ISCED 3c – krajši program in trenutno niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje ter jih upošteva kot posebno ranljivo skupino na trgu dela. Čim nižja je raven osipa v srednjih šolah, tem manj oseb bo zgodaj opustilo šolanje. 

Za več informacij prenesite naslednji povzetek.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.