Sistem zgodnjega opozarjanja

Kako opisati sistem zgodnjega opozarjanja? 

Sistem zgodnjega opozarjanja je širok pojem, ki zajema vse sisteme, ukrepe in programe, katerih namen je prepoznati zgodnje znake stiske pri dijakih in zagotoviti pravočasno ukrepanje za zmanjševanje zgodnjega opuščanja šolanja. 

V obdobju 2011–2013 je bila s strani Evropske komisije ustanovljena tematska delovna skupina za zgodnje opuščanje šolanja, ki je bila odgovorna za izboljšanje stanja na tem področju na ravni politik. Delovna skupina, ki so jo sestavljali vladni in nevladni strokovnjaki iz držav članic, je izvedla raziskave o trenutnih praksah in politikah v posameznih državah. Ugotovila je, da nobena država ni razvila celovitega sistema zgodnjega opozarjanja in da obstajajo občutne razlike v tem, kateri vidiki veljajo v posameznih državah za najpomembnejše. Sistemi se razlikujejo tudi glede njihove organiziranosti: sistem zgodnjega opozarjanja je lahko vključen v izobraževalni sistem sam, kar velja za večino držav ali pa je razvit ločeno in je  namenjen samo temu vprašanju.

Za več informacij prenesite naslednji povzetek.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.