ukrepanje

Orodja

 • Celostno spoznavanje dijaka – zbiranje podatkov

  Zbiranje podatkov je prvi korak na poti osebnega razvoja dijaka in tudi pri pripravi osebnega izobraževalnega načrta. Pri zbiranju podatkov je varovanje zaupnosti na prvem mestu. Gre za dojemanje in razumevanje dijaka iz različnih vidikov ter zbiranje in sistematiziranje podatkov.

 • Dijakova zanimanja

  Kaj moramo vedeti o zanimanjih mladih in kako jih lahko razvijemo.

 • Naredite korak naprej – skupinska vaja

  Vajo je mogoče uporabiti v razredu ali s skupino dijakov ali pri oblikovanju skupine za namene: spoznavanja in razumevanja dijakov/članov skupine; razvijanja sočutja do soljudi; povezovanja skupine; razvijanja občutka, da so v skupini sprejeti in razumljeni; prepoznavanja in razumevanja razlogov za devianetno in/ali skrajno vedênje; pomoč pri razumevanju osebnih posledic dejstva, da je nekdo član manjšine ali...

 • Oblikovanje razrednega kodeksa ravnanja

  Postopek oblikovanja kodeksa ravnanja v razredu.

 • Osebni profil

  Osebni profil je kratka predstavitev dijaka, v kateri so zbrane glavne informacije, da ga delovna skupina za preprečevanje osipa na ravni šole (v nadaljevanju: skupina) nekoliko spozna in mu lahko ustrezno pomaga. V profilu so zbrane posebne podrobne izjave. Dijak ima lahko več profilov, kar je odvisno od namena priprave profila. Lahko ima enega z informacijami, ki jih mora skupina vedeti o njegovem življenju doma, in...

 • Partnerska okrogla miza

  Različne podporne organizacije se s težavami družin in otrok srečujejo istočasno. Te vzporedne aktivnosti se redko združujejo, zato njihovo reševanje zahteva več energije, obenem pa ni učinkovito. Šola lahko poveča svoje vire, potrebne za pomoč otrokom, če k sodelovanju povabi te organizacije in njihove predstavnike.

 • Pogovor kot sredstvo nudenja pomoči

  Pogovor z dijaki kot sredstvo nudenja pomoči sodi med poglavitne elemente procesa osebnega razvoja. Njegov glavni namen je individualna podpora dijakom pri iskanju lastnih odgovorov na svoje težave v življenju in pri učenju. Kako pogovor lahko pomaga?

 • Pripovedovanje zgodb

  Kratki izpovedni filmi z dijaki, ki so zgodaj opustili šolanje ali pa so ga nadaljevali v programih za osipnike. Prepričanja, predstave, mnenja in stereotipi o dijakih, ki zgodaj opustijo šolanje ali dijakov odnos do lastne situacije v šoli je mogoče predstaviti skozi pogovor o filmu.

 • Priprava osebnega izobraževalnega načrta (OIN)*

  Sestavljanje osebnega izobraževalnega načrta je postopek načrtovanja, v katerem strokovnjaki skupaj z dijakom načrtujejo njegov razvoj. To spada med temeljne teorije in pogoje uspešnega razvoja. Če dijak ve, kaj naj pričakuje, kaj se pričakuje od njega in kaj lahko pričakuje od ljudi okoli sebe, obstaja večja možnost sprememb in uspešnega učenja. Pomoč in razvoj kot postopek je treba obvezno načrtovati in...

 • Razprava o primeru po korakih

  Namen razprave o primeru: skupaj s člani delovne skupine za preprečevanje osipa (v nadaljevanju: skupini) pregledati težave povezane z načrtovanjem podpornih dejavnosti in vodenjem primera. Skupina lahko prispeva k razlagi osebnih občutkov vodje primera in pospeši ustvarjalno rešitev težave. Razprava o primeru se tiče konkretnega primera, dijaka, ki se ga obravnava na celosten način (vključno s posameznikom,...

 • Reševanje spora, pri čemer nihče ne izgubi

  Reševanje spora, pri čemer nihče ne izgubi, temelji na pristopu demokratične filozofije, ki predpostavlja, da je mogoče, da obe strani, vključeni v spor, izpolnita svoje potrebe v dani situaciji. Po navadi je za novo rešitev, ki ustreza obema stranema, potrebna ustvarjalnost in/ali uporaba nekaterih metod sporazumevanja.

 • Stališča

  Gre za način opazovnja, sledenja in prepoznavanja z vedênjem povezanih znakov stiske v čim krajšem času.

 • Temelji sporazumevanja med učitelji in dijaki

  Učinkovito sporazumevanje (komunikacija) med učitelji in dijaki pomeni več kot le pogovor med njimi. Vključuje nenehen razvoj zaupnih odnosov, posebne konverzacijske veščine in veščine poslušanja, podajanje ustreznih konstruktivnih povratnih informacij, zavedanje lastnega neverbalnega jezika. Poleg tega temelji na dobro uveljavljenih vlogah ter odnosnih mejah.

 • Učinkovite strategije sporazumevanja za učitelje/mentorje

  Ustrezne strategije sporazumevanja (komunikacije) se zavestno in previdno načrtujejo, prilagodijo in izberejo glede na cilje komunikatorja, potrebe sodelujoče oseb in dane okoliščine. Vsebujejo govorni in pisni del ter neverbalne komunikacijske znake s pravili in koraki strategije sporazumevanja.

 • Vzpostavljanje dobrega odnosa

  Vzpostavljanje dobrega odnosa je prvi korak pri podpori dijakom v stiski, da z njimi vzpostavimo odnos nudenja pomoči, izvedemo razprave o nudenju pomoči in dosežemo rezultate v njihovem osebnem razvoju.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.