Vprašaj strokovnjaka

Prenesi orodje

Tiskalniku prijazno verzijo v pdf formatu dobite s klikom na "Prenesi orodje"

prenos

Razprava o primeru po korakih

Namen razprave o primeru: skupaj s člani delovne skupine za preprečevanje osipa (v nadaljevanju: skupini) pregledati težave povezane z načrtovanjem podpornih dejavnosti in vodenjem primera. Skupina lahko prispeva k razlagi osebnih občutkov vodje primera in pospeši ustvarjalno rešitev težave. Razprava o primeru se tiče konkretnega primera, dijaka, ki se ga obravnava na celosten način (vključno s posameznikom, njegovo družino in družbo okrog njega), vse o njegovi težavi (kaj predstavlja oviro, težavo) in akcijskem načrtu ter s tem povezanih konkretnih dejanjih. Glavni cilj razprave o primeru je pomagati skupini in jo okrepiti s podpornimi vprašanji, skupnim razmišljanjem o dilemah ter z novimi zamislimi in stališči. Zelo pomembno je, da razprava o primeru nikoli ne izgubi realnih tal in povezave z dejstvi.

Koraki

1. Pregled primera – vodja primera predstavi primer in izpostavi čustvene občutke udeležencev v zvezi s predstavljeno težavo.

2. Karakterizacija družine in dijaka na podlagi osebnega izobraževalnega načrta (OIN) ter stališč sodelavcev, sošolcev, družinskih članov in na podlagi dijakovega lastnega mnenja.

3. Razkrivanje dijakovega sistema odnosov: opredelitev sprejetih/zavrnjenih oseb. Kdo so tisti, na katere se lahko ponudniki pomoči in dijaki zanesejo pri reševanju problemov?

4. Razčlenitev pomoči, ki jo je dijak do sedaj že prejel: kdo so osebe, ki so se že ukvarjale z dijakovo težavo? Zakaj pri tem niso bile uspešni?

5. Upoštevanje usposobljenosti: kdo in na kateri ravni je pristojen pri ukrepanju? Kako je dijak vključen v postopek? Katera je pričakovana sprememba kot  posledica ukrepanja?

6. Opredelitev smeri in obsega pričakovane spremembe, vključevanje strokovnjakov. Katere strokovnjake bi bilo treba vključiti? Kdo bo stopil v stik z njimi? Kakšna je narava zaprošene pomoči? Kakšna je pričakovana sprememba kot posledica ukrepanja? 

7. Preučitev morebitnih ovir: kakšne težave se bodo verjetno pojavile. Kako lahko zmanjšamo število teh ovir ali se jim morda celo izognemo?

8. Opredelitev in določitev razporeda ukrepanja: postavitev strateških ciljev, posredovanje predlogov vsem zadevnim sodelujočim v obliki pogodbe, saj se stvari ne opravijo namesto njih, ampak se uresničijo v njihovo korist. Bistveno je, da se na tej točki pojasni, da sta odigrana vloga in odgovornost, ki jo med nudenjem pomoči sprejme dijak, v njegovo korist.

9. Pri ovrednotenju, ki se nenehno izvaja med nudenjem pomoči, je treba imeti v mislih, da moramo pridobiti končno oceno o celotnem postopku, doseganju našega cilja, izbranem načinu pomoči in izpolnitvi dogovorjenega. Med ovrednotenjem je dobro imeti v mislih sledeče: 

a.)   kratek povzetek preteklega obdobja;

b.)     načrt, ki je bil pripravljen za preteklo obdobje;

c.)  neuresničeni načrti, neuspehi in razlogi zanje;

d.)  težave, sklepi, nova vprašanja;

e.)  osebni občutki v zvezi s postopkom, dosežki ali cilji;

f.)      izdelava novega akcijskega načrta, če je potreben.

Vseh teh korakov ni treba izvesti na enem sestanku, toda nekateri elementi in pravila se izvajajo na vsakem sestanku. Ti so:

 • poskrbite, da bodo udeleženci na razpravo o primeru pravočasno povabljeni;
 • pozorni bodite na število udeležencev, za smiselno razpravo o primeru potrebujete okrog osem udeležencev; 
 • zelo pomembno je, da imate za razpravo o primeru miren prostor, stoli naj bodo postavljeni v krog;
 • protokol glede pripomb: postavitev časovnega okvira, razprava naj ne vključije osebnih tem;
 • izbira moderatorja in zapisnikarja razprave o primeru;
 • priprava liste prisotnosti;
 • podpisovanje zapisnika o srečanju s strani vseh udeležencev;
 • trajanje srečanja naj ne preseže 90 minut;
 • v vsakem primeru naj bo prisoten dijak ali njegov mentor /podporna oseba /skrbnik. 

Kako pogosto naj bi organizirali razpravo o primeru?

To je odvisno od primera. V zvezi s tem naj bi ponavadi upoštevali to:

 • Kakšna je narava težave?
 • Kako pogosto dijak potrebuje povratne informacije?
 • Kako pogosto ponudniki pomoči potrebujejo podporo ali strokovno razpravo?  
 • Najbolje je, da je pogostost razprave vsaj trikrat pri vsakem primeru, da se zagotovi neprekinjenost. 

Pogoste napake pri razpravi o primeru:

 • povabljenih je preveč ali premalo sodelujočih;
 • moderator na obvladuje srečanja, ne poskrbi, da ima vsak priložnost prispevati;
 • namesto pomoči se poudarja odgovornost, zato je razprava o primeru bolj podobna zaslišanju;
 • ni več stika s stvarnostjo in zastavljeni cilj ni prilagojen dijaku, ampak pričakovanjem drugih;
 • interesi ali posebnosti dijaka se ne upoštevajo;
 • udeleženci ne govorijo skupnega jezika in ne rešujejo težave, ampak pojasnjujejo, kako so bili oškodovani;
 • ne beležijo dogajanja, kar lahko povzroča nasprotja;
 • podporna oseba, ki zastopa dijakove interese, ni prisotna;
 • odločajo se na podlagi čustev in ne rešujejo težave, ampak bi se je raje znebili, odgovornost prelagajo drug na drugega;

Pomembno je, da smo pozorni na zgoraj navedeno, da se odpravijo morebitne napake ter se zagotovi osredotočenost razprave o primeru na cilj in strokovne podlage nudenja pomoči.

Kako ocenjujete koristnost orodja?


Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.