sodelovanje v šoli

Orodja

 • Akterji, elementi in sistem podpore dijakom

  To je način in odnos organizacije podpore dijakom v stiski.

 • Orodje IAMTool (Jaz sem orodje) / Orodje za učinkovito in uspešno sporazumevanje

  Orodje IAMTool omogoča izboljšanje sporazumevanja s strukturirano pripravo srečanja, na katerem obravnavamo določeno temo.

 • Partnerska okrogla miza

  Različne podporne organizacije se s težavami družin in otrok srečujejo istočasno. Te vzporedne aktivnosti se redko združujejo, zato njihovo reševanje zahteva več energije, obenem pa ni učinkovito. Šola lahko poveča svoje vire, potrebne za pomoč otrokom, če k sodelovanju povabi te organizacije in njihove predstavnike.

 • Razprava o primeru po korakih

  Namen razprave o primeru: skupaj s člani delovne skupine za preprečevanje osipa (v nadaljevanju: skupini) pregledati težave povezane z načrtovanjem podpornih dejavnosti in vodenjem primera. Skupina lahko prispeva k razlagi osebnih občutkov vodje primera in pospeši ustvarjalno rešitev težave. Razprava o primeru se tiče konkretnega primera, dijaka, ki se ga obravnava na celosten način (vključno s posameznikom,...

 • Sestavljanje delovne skupine

  Skupine je treba sestaviti zavestno, saj ne nastajajo same od sebe. Prva dejavnost pri sestavljanju skupine je izbira ustreznega števila članov in ustreznih profilov.

 • Učinkovite strategije sporazumevanja za učitelje/mentorje

  Ustrezne strategije sporazumevanja (komunikacije) se zavestno in previdno načrtujejo, prilagodijo in izberejo glede na cilje komunikatorja, potrebe sodelujoče oseb in dane okoliščine. Vsebujejo govorni in pisni del ter neverbalne komunikacijske znake s pravili in koraki strategije sporazumevanja.

 • Vodenje delovnih srečanj

  Sestankovanje skupine je bistveno za dobro skupno delo. Na sestankih lahko člani delijo svoje dosežke in težave, rešujejo morebitne spore ter sprejemajo pomembne odločitve.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.